« Mat 14:20 Ewangelia Mateusza 14:21 Mat 14:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jedzących było jako pięć tysięcy mężów bez niewiast i pacholąt.
2.WUJEK.1923A tych, którzy jedli, była liczba pięć tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziatek.
3.RAKOW.NTA onych którzy jedli było mężów około piąci tysięcy, oprócz niewiast i dziatek.
4.GDAŃSKA.1881A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziatek.
5.GDAŃSKA.2017A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA tych, którzy jedli była liczba pięć tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziatek.
7.SZCZEPAŃSKIA liczba mężczyzn, którzy się posilili, nie licząc niewiast i dzieci, wynosiła <około> pięć tysięcy.
8.GRZYM1936Liczba zaś tych, którzy jedli, wynosiła pięć tysięcy, nie licząc w tem niewiast i dzieci.
9.DĄBR.WUL.1973Liczba zaś tych, którzy jedli, była pięć tysięcy mężów, oprócz niewiast i dzieci.
10.DĄBR.GR.1961Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mę­żów, oprócz niewiast i dzieci.
11.TYSIĄCL.WYD5Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
12.BRYTYJKAA tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów oprócz niewiast i dzieci.
13.POZNAŃSKAA tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
14.WARSZ.PRASKATych zaś, którzy jedli, było pięć tysięcy, nie licząc kobiet i dzieci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dzieci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
17.TOR.NOWE.PRZ.A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, bez kobiet i dzieci.