« Mat 14:4 Ewangelia Mateusza 14:5 Mat 14:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A chcąc go zabić bał się tłumu, iż jako proroka mieli go.
2.WUJEK.1923A chcąc go zabić, bał się ludu; albowiem mieli go jako proroka.
3.RAKOW.NTA chcąc go zabić, bał się tłumu, iż go jako Proroka mieli.
4.GDAŃSKA.1881Ale gdy go on chciał zabić, bał się ludu: albowiem go za proroka mieli.
5.GDAŃSKA.2017I chciał go zabić, ale bał się ludu, bo uważano go za proroka.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA chcąc go zabić, bał się ludu: albowiem mieli go jako Proroka.
7.SZCZEPAŃSKINosił się nawet z zamiarem, aby go stracić, ale bał się ludu, bo go miano za proroka.
8.GRZYM1936Choć go chciał zabić, wszakże bał się ludu, który go miał za proroka.
9.DĄBR.WUL.1973A chcąc go pozbawić życia, bał się ludu, mieli go bowiem za Proroka.
10.DĄBR.GR.1961I chciał go Herod pozbawić życia, lękał się jednak tłumu, miano bowiem Jana za Proroka.
11.TYSIĄCL.WYD5Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
12.BRYTYJKAI chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka.
13.POZNAŃSKAI chciał (Herod) go zabić, ale bał się tłumu, bo mieli go za proroka.
14.WARSZ.PRASKAChciał go nawet zgładzić, ale bał się ludu, który uważał Jana za proroka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy chciał go zabić, bał się tłumu, bowiem uważali go za proroka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITHerod chciał Jana zgładzić, ale bał się ludu, który uważał go za proroka.
17.TOR.NOWE.PRZ.I chciał go zabić, ale bał się ludu; albowiem mieli go za proroka.