« Mat 14:6 Ewangelia Mateusza 14:7 Mat 14:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zatym zprzysięgą obiecał jej dać czego by prosiła.
2.WUJEK.1923Zkąd pod przysięgą obiecał jéj dać, czegobykolwiek żądała od niego.
3.RAKOW.NTStąd pod przysięgą obiecał jej dać czegobykolwiek żądała.
4.GDAŃSKA.1881Skąd pod przysięgą obiecał jej dać, czegobykolwiek żądała.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego pod przysięgą obiecał jej dać, o cokolwiek poprosi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZkąd pod przysięgą obiecał jej dać, czegobykolwiek żądała od niego.
7.SZCZEPAŃSKItoteż pod przysięgą obiecał dać jej, o cokolwiekby [go] poprosiła.
8.GRZYM1936tak iż pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o coby go tylko prosiła.
9.DĄBR.WUL.1973Toteż pod przysięgą obiecał jej dać, czegokolwiek by zażądała od niego.
10.DĄBR.GR.1961Toteż pod przysięgą obiecał jej dać, o cokolwiek by prosiła.
11.TYSIĄCL.WYD5Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi.
12.BRYTYJKADlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała.
13.POZNAŃSKAToteż obiecał jej pod przysięgą, że spełni wszystko, o cokolwiek by poprosiła.
14.WARSZ.PRASKAże poprzysiągł, iż o cokolwiek poprosi go, otrzyma.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stąd też, pod przysięgą obiecał jej dać, cokolwiek by zażądała.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW uniesieniu przysiągł, że spełni każdą jej prośbę.
17.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego pod przysięgą przyrzekł jej dać o cokolwiek poprosi.