« Mat 15:12 Ewangelia Mateusza 15:13 Mat 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on odpowiedając rzekł: Wszelki sad którego nie sadził ociec mój niebieski, wykorzenion będzie.
2.WUJEK.1923A on odpowiadając, rzekł: Wszelkie szczepienie, którego nie szczepił Ojciec mój niebieski, wykorzenione będzie.
3.RAKOW.NTA on odpowiedając rzekł: Wszelki szczep którego nie szczepił Ociec mój niebieski, wykorzeniony będzie.
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając rzekł: Wszelki szczep, którego nie szczepił Ojciec mój niebieski, wykorzeniony będzie.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec niebieski, będzie wykorzeniona.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on odpowiadając rzekł: Wszelkie szczepienie, którego nie szczepił Ojciec mój niebieski, wykorzenione będzie.
7.SZCZEPAŃSKIA On odpowiadając rzekł: Każda roślina, której nie zasadził Ojciec mój niebieski, z korzeniem będzie wyrwana.
8.GRZYM1936A on im na to: Wszelki szczep, którego ojciec mój niebieski nie sadził, wykorzeniony będzie.
9.DĄBR.WUL.1973A on odpowiadając rzekł: Wszelki szczep, którego nie szczepił Ojciec mój niebieski, wykorzeniony będzie.
10.DĄBR.GR.1961A on odpowiadając rzekł: Każdy szczep, którego nie szczepił Ojciec mój niebieski, wykorzeniony będzie.
11.TYSIĄCL.WYD5On zaś odrzekł: Każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana.
12.BRYTYJKAA On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie.
13.POZNAŃSKAOn zaś odpowiedział: - Każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana z korzeniem.
14.WARSZ.PRASKAA On odpowiedział: Każda roślina, której nie zasadził Ojciec mój Niebieski, będzie wyrwana z korzeniami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on odpowiadając, rzekł: Każda sadzonka, której nie zasadził mój niebiański Ojciec, zostanie wykorzeniona.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA On odpowiedział: Każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec w niebie, zostanie wyrwana z korzeniami.
17.TOR.NOWE.PRZ.A On w odpowiedzi, rzekł im: Każdy krzew, którego nie sadził Ojciec mój niebiański, zostanie wykorzeniony.