« Mat 15:27 Ewangelia Mateusza 15:28 Mat 15:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy odpowiedając Jezus rzekł jej: O niewiasto, wielka twoja wiara, niech będzie tobie jako chcesz. I ozdrowiała córka jej od godziny onej.
2.WUJEK.1923Tedy odpowiadając Jezus, rzekł jéj! O niewiasto! wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jéj od onéj godziny.
3.RAKOW.NTTedy odpowiedziawszy Jezus rzekł jej: O niewiasto! wielka jest wiara twoja; niech ci się sstanie jako chcesz. I uleczona jest córka jej od godziny onej.
4.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiadając Jezus rzekł jej: O niewiasto! wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od onejże godziny.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus jej odpowiedział: O kobieto, wielka jest twoja wiara! Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy odpowiadając Jezus, rzekł jej: O niewiasto! wielka jest wiara twoja: niechaj ci się stanie jak chcesz. I ozdrowiała córka jej od onej godziny.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy Jezus odpowiadając rzekł jej: O niewiasto, wielka jest wiara twoja! Niech ci się stanie, jako chcesz. I tejże godziny córka jej odzyskała zdrowie.
8.GRZYM1936Wtedy powiedział jej Jezus: O niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I tejże chwili córka jej została uzdrowiona.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy odpowiadając Jezus rzekł do niej: O niewiasto! Wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona była córka jej onej godziny.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy odpowiadając Jezus rzekł do niej: O niewiasto! Wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I była uzdrowiona córka jej w tej godzinie.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz! Od tej chwili jej córka była zdrowa.
12.BRYTYJKAWtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny.
13.POZNAŃSKAWtedy Jezus odpowiedział jej: - Niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech spełni się twoja prośba! I od tej chwili jej córka wyzdrowiała.
14.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus odpowiedział: Kobieto, jakże wielka jest twoja wiara! Niech więc stanie się, jak chcesz. I od tej chwili była zdrowa jej córka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy odpowiadając, Jezus jej rzekł: O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz. Zatem, od tej godziny, jej córka została uzdrowiona.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus zwrócił się do niej: O, kobieto, wielka jest twoja wiara! Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była już zdrowa.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Jezus w odpowiedzi, rzekł jej: O kobieto! Wielka jest twoja wiara! Niech ci się stanie, jak chcesz. I uzdrowiona została jej córka od tej godziny.