« Mat 15:32 Ewangelia Mateusza 15:33 Mat 15:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówią mu uczniowie jego: Skąd nam na pustyni tak wiele chleba, żeby nakarmić tłum tak wielki?
2.WUJEK.1923I rzekli mu uczniowie jego: Zkądże tedy nam tak wiele chleba na pustyni, abyśmy tak wielką rzeszą nakarmili?
3.RAKOW.NTI mówią mu uczniowie jego: Skądże nam dostanie na pustyni chlebów tak wiele, żebyśmy nasycili tłum tak wielki?
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekli uczniowie jego: Skądże byśmy wzięli tak wiele chleba na tej puszczy, abyśmy tak wielki lud nasycili?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy jego uczniowie powiedzieli mu: Skąd na tej pustyni weźmiemy tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludzi?
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rzekli mu uczniowie: Zkądże tedy dostaniem tak wiele chleba na pustyni, abyśmy tak wielką rzeszę nakarmili.
7.SZCZEPAŃSKIAle uczniowie odpowiedzieli Mu: Skądże {więc} weźmiemy tyle chleba na pustkowiu, aby nakarmić tak wielki tłum?
8.MARIAWICII rzekli Mu uczniowie Jego: Skądże tedy weźmiemy tak wiele chleba na pustyni, abyśmy tak wielką rzeszę nakarmili?
9.GRZYM1936A na to odpowiadają mu uczniowie: Skądże wziąć nam na puszczy tyle chleba, żeby nakarmić taką rzeszę?
10.DĄBR.WUL.1973I rzekli mu uczniowie: Skądże nam tedy na pustyni tyle chleba, aby nakarmić tak wielką rzeszę?
11.DĄBR.GR.1961Mówią mu tedy uczniowie. Skądże nam na pustyni tyle chleba, aby nakarmić tak wielką rzeszę?
12.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekli Mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?
13.BRYTYJKAI rzekli mu uczniowie: Skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu?
14.POZNAŃSKAMówią Mu uczniowie: - Skąd na tym pustkowiu weźmiemy tyle chleba, aby taki tłum najadł się do syta?
15.WARSZ.PRASKAA na to uczniowie: Skądże weźmiemy tu, na pustyni, chleba, żeby nakarmić taki tłum?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy jego uczniowie mu powiedzieli: Skąd byśmy na pustkowiu wzięli tak wiele chleba, by nasycić tak wielki tłum?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas uczniowie zapytali: Skąd tu na odludziu wziąć tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?
18.TOR.PRZ.I powiedzieli do Niego Jego uczniowie: Skąd weźmiemy tyle chleba na tej pustyni, aby nasycić tak wielki tłum?