« Mat 16:25 Ewangelia Mateusza 16:26 Mat 16:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co bo pomoże człowiek, chociaby świat wszystek zyskał, a duszęby swoję uszkodził? Albo co da człowiek zamianą za duszę swoję?
2.WUJEK.1923Bo cóż pomoże człowiekowi, jeźliby wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął? albo co za odmianę da człowiek za duszę swoję?
3.RAKOW.NTCo bowiem pomoże człowiekowi, jeśliby świat wszytek zyskał, a na duszyby swej uszkodzony był? abo co da człowiek za odmianę za duszę swą?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? albo co za zamianę da człowiek za duszę swoję?
5.GDAŃSKA.2017Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
6.SOŁOWEYCZYK.MATBo cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał, a zagubiłby duszę swą? albo co za odmianę da człowiek za duszę swoję?
7.SZCZEPAŃSKIBo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśliby na duszy swej szkodę poniósł? Albo co może dać człowiek w zamian za duszę swą?
8.MARIAWICIBo cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo coby mógł dać człowiek wzamian za duszę swoją?
9.GRZYM1936Bo i cóż pomoże człowiekowi, choćby świat był jego, jeśliby na duszy swej szkodę poniósł? I cóż może dać człowiek wzamian za swoje życie?
10.DĄBR.WUL.1973Bo co za pożytek człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?
11.DĄBR.GR.1961Bo cóż za pożytek człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na życiu swoim poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za życie swoje?
12.TYSIĄCL.WYD5Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
13.BRYTYJKAAlbowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?
14.POZNAŃSKABo cóż pomoże człowiekowi, że cały świat zdobędzie, jeśli życie utraci? Albo czegóż by człowiek nie oddał za swoje życie?
15.WARSZ.PRASKACóż pomoże człowiekowi, jeśli nawet cały świat posiądzie, a na duszy swojej poniesie szkodę? Cóż może dać człowiek w zamian za własne życie?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy doznał kary? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
18.TOR.PRZ.„Cóż bowiem zyska człowiek, choćby cały świat zdobył, a na duszy swojej poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?”