« Mat 16:26 Ewangelia Mateusza 16:27 Mat 16:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo będzie (to) iż syn człowieczy przyjdzie w sławie ojca swego i z Anioły swemi, a tedy odda każdemu wedle uczynków jego.
2.WUJEK.1923Albowiem przyjdzie Syn człowieczy w chwale Ojca swego z Anioły swoimi: a tedy odda każdemu według uczynków jego.
3.RAKOW.NTAbowiem ma Syn człowieczy przyść w sławie Ojca swego z Anioły swymi, a tedy odda każdemu według sprawy jego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego.
5.GDAŃSKA.2017Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem przyjdzie syn człowieczy w chwale Ojca swego z Anioły swoimi: a tedy odda każdemu według uczynków jego.
7.SZCZEPAŃSKIAlbowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego, wraz ze swymi aniołami, a wtedy »odda każdemu według uczynków jego«.
8.MARIAWICIAlbowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca Swego z Aniołami Swoimi i wtedy odda każdemu według uczynków jego.
9.GRZYM1936Albowiem syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z Aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego.
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego.
11.DĄBR.GR.1961Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego.
12.TYSIĄCL.WYD5Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
13.BRYTYJKAAlbowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.
14.POZNAŃSKAA Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swego Ojca z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według jego uczynków.
15.WARSZ.PRASKAA Syn Człowieczy ma przyjść w chwale Ojca, z aniołami swymi, i wtedy da zapłatę każdemu według tego, co kto czynił.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Syn Człowieka przyjdzie w chwale swojego Ojca i z Jego aniołami, i wtedy odda każdemu według jego czynów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca, ze swoimi aniołami. Wtedy odpłaci każdemu według jego czynów.
18.TOR.PRZ.Bo Syn Człowieczy ma przyjść w chwale Ojca swojego ze swoimi aniołami, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.