« Mat 17:16 Ewangelia Mateusza 17:17 Mat 17:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Jezus rzekł: O rodzie niewierny i przewrotny, dokądże będę zwami? Dokąd was cirpieć będę? Przywiedźcie mi ji sam.
2.WUJEK.1923A odpowiadając Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny! i pókiż będę z wami? pókiż was będę cierpiał? przynieście go tu do mnie.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny, i przewrotny, dokądże wżdy będę z wami? dokądże wżdy znaszać będę was? przywiedźcie mi go tu.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny! Dokądże będę z wami? Dokądże was będę cierpiał? przywiedźcie mi go sam.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus odpowiedział: O pokolenie bez wiary i przewrotne! Jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA odpowiadając Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny, pókiż będę z wami? pókiż was będę cierpiał? przynieście mi go tu.
7.SZCZEPAŃSKIA odpowiadając Jezus rzekł: O plemię niewierne i przewrotne! Dopókiż to mam być z wami? Dopókiż mam was znosić? Przyprowadźcie Mi go tutaj!
8.MARIAWICIA odpowiadając Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny, dokąd będę z wami, dokądże będę was cierpiał? Przynieście go tu do Mnie.
9.GRZYM1936(17:16) A Jezus mu rzecze: O pokolenie niewierne a przewrotne, dokądże będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przyprowadźcie go do mnie.
10.DĄBR.WUL.1973(17:16) A odpowiadając Jezus rzekł: O, plemię niewierne i przewrotne, dokądże będę z wami? I długoż was cierpieć będę? Przynieście go tu do mnie.
11.DĄBR.GR.1961A odpowiadając Jezus rzekł: O plemię niewierne i przewrotne, dokądże będę z wami? I długoż was cierpieć będę? Przywiedźcie go tu do mnie.
12.TYSIĄCL.WYD5Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie Mi go tutaj!
13.BRYTYJKAA Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj.
14.POZNAŃSKAJezus odpowiedział: - Przewrotne pokolenie niedowiarków, jak długo będę z wami? Jak długo was będę znosił? Przyprowadźcie mi go tutaj!
15.WARSZ.PRASKAA Jezus na to: O plemię niewierne i przewrotne! Jakże długo muszę jeszcze być z wami? Jak długo mam was jeszcze znosić? Przyprowadźcie go do Mnie!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiadając, rzekł: O pokolenie bez wiary i przewrotne, jak długo będę wśród waszego? Jak długo będę znosił wasze? Przynieście mi go tutaj.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: O, rodzie bez wiary i spaczony! Jak długo z wami będę? Jak długo będę was znosił? Przyprowadźcie mi go tutaj.
18.TOR.PRZ.2023A Jezus w odpowiedzi, rzekł: „O pokolenie bez wiary i przewrotne! Jak długo będę z wami? Jak długo będę was znosić? Przynieście mi go tutaj.”