« Mat 17:24 Ewangelia Mateusza 17:25 Mat 17:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi: Tak. A gdy wszedł do domu, uprzedził go Jezus mówiąc: Co się tobie zda Symonie? Królowie ziemscy od których biorą cła albo czynsz? Od synówli swych, czyli od cudzych?
2.WUJEK.1923Rzekł: I owszem. A gdy wszedł w dom, uprzedził go Jezus, mówiąc: Co się tobie zda Symonie? Królowie ziemscy od kogo biorą podatek albo czynsz? od synów swoich, czyli od obcych?
3.RAKOW.NTRzekł: Tak. A gdy wszedł w dom, uprzedził go Jezus mówiąc: Co się tobie zda Symonie? Królowie ziemscy od których biorą cła, abo czyńsz? od synów swych, czyli od cudzych?
4.GDAŃSKA.1881I rzekł: Tak. A gdy wchodził w dom, uprzedził go Jezus, mówiąc: Cóż ci się zda, Szymonie? Królowie ziemscy od kogoż biorą cło albo czynsz? od synów swoich, czyli od obcych?
5.GDAŃSKA.2017On odpowiedział: Płaci. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemscy pobierają cło albo podatek? Od swoich synów czy od obcych?
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł Piotr: Tak jest. A gdy wszedł w dom, uprzedził go Jezus, mówiąc: Co się tobie zda Symonie: Królowie ziemscy od kogo biorą podatek albo czynsz? od synów swoich, czyli od obcych?
7.SZCZEPAŃSKIOdpowiedział: Owszem. Gdy zaś wszedł do domu, uprzedził go Jezus pytaniem: Co sądzisz Szymonie? Od kogo to królowie ziemscy pobierają cło, albo pogłówne? Od synów swych, czy też od obcych?
8.MARIAWICI(17:25. 1) A on rzekł: Owszem. A gdy wszedł do domu, uprzedził go Jezus mówiąc: Jak ci się zdaje, Szymonie: królowie ziemscy od kogo pobierają podatek albo czynsz: od synów swoich, czy od obcych?
9.GRZYM1936(17:24) A on rzekł: Owszem, płaci. I gdy wszedł do mieszkania, Jezus uprzedził go i rzekł: Co ci się zdaje, Szymonie? Od kogo pobierają podatek albo czynsz królowie tej ziemi? od obcych czy od swoich? Od obcych - odpowiedział Piotr.
10.DĄBR.WUL.1973(17:24) Rzekł Piotr: Tak jest. A gdy wszedł do domu, uprzedził go Jezus mówiąc: Co sądzisz, Szymonie? Królowie ziemscy od kogo biorą czynsz albo podatek, od synów swoich czy od obcych?
11.DĄBR.GR.1961Rzecze (Piotr): Tak jest. A gdy wszedł do domu, uprzedził go Jezus mówiąc: Co sądzisz, Szymonie? Królowie ziemscy od kogo biorą czynsz albo podatek, od synów swoich czy od obcych?
12.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział: Tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje: Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?
13.BRYTYJKARzecze Piotr: Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych?
14.POZNAŃSKAA on mówi: - Tak. A kiedy wszedł do domu, Jezus pierwszy go zapytał: - Jak myślisz, Szymonie, od kogo królowie na ziemi ściągają daniny lub podatki? Od swoich synów czy od obcych?
15.WARSZ.PRASKAAleż tak – odpowiedział. Gdy zaś przyszedł do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Szymonie, jak ci się wydaje? Od kogo powinni pobierać daniny królowie ziemscy: od swych synów czy od obcych?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on mówi: Tak, składa. A kiedy wchodził do domu, Jezus go ubiegł, mówiąc: Jak ci się zdaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi biorą podatek lub czynsz? Od swoich synów, czy od obcych?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOwszem, łoży - odpowiedział Piotr. A kiedy wchodził do domu, Jezus uprzedził go pytaniem: Jak myślisz, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cła i podatki? Od swoich synów, czy od obcych?
18.TOR.PRZ.Powiedział: Tak. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: „Jak ci się wydaje, Szymonie? Królowie ziemi od kogo biorą cło albo podatek? Od swoich synów, czy od obcych?”