« Mat 18:35 Ewangelia Mateusza 19:1 Mat 19:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Gdy skończył mowy te, wybrał się z Galileie i przyszedł do granic Judskich za Jordan.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy dokończył Jezus tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł na granice Żydowskiéj ziemie za Jordan.
3.RAKOW.NTI sstało się, gdy dokończył Jezus mów tych, ruszył się z Galileiey, i przyszedł do granic Judskich za Jordan.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy dokończył Jezus tych mów, odszedł z Galilei, a przyszedł na granice Judzkie nad Jordan.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przybył na pogranicze Judei za Jordan.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA stało się, gdy dokończył Jezus tych mów, odszedł z Galilei, i przyszedł na granice Judzkie za Jordan.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy Jezus skończył te mowy, wyruszył z Galilei i szedł ku kresom Judei, przez Zajordanie.
8.GRZYM1936Gdy Jezus skończył te nauki, opuścił Galileję i przyszedł do ziemi żydowskiej za Jordan.
9.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy Jezus skończył te mowy, odszedł z Galilei. I przybył ku granicom Judei, za Jordan.
10.DĄBR.GR.1961I stało się, gdy Jezus skończył te mowy, odszedł z Galilei. I przybył ku granicom Judei, za Jordan.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
12.BRYTYJKAA gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł na pogranicze Judei, po drugiej stronie Jordanu.
13.POZNAŃSKAKiedy Jezus skończył to nauczanie, usunął się z Galilei i przybył za Jordan na teren Judei.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy Jezus zakończył te pouczenia, opuścił Galileę i przybył w okolice Judei na drugi brzeg Jordanu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także się stało, że gdy Jezus zakończył te słowa, odszedł z Galilei i przyszedł na drugą stronę Jordanu, w granice Judei.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach Jezus opuścił Galileę i przybył na pogranicze Judei, po drugiej stronie Jordanu.
17.TOR.NOWE.PRZ.I stało się, gdy zakończył Jezus te słowa, że odszedł z Galilei i przyszedł w granice Judei po drugiej stronie Jordanu.