« Mat 19:28 Ewangelia Mateusza 19:29 Mat 19:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wszelki ktoby opuścił domy, albo bracią, albo siostry, abo ojca, abo matkę, albo żonę, albo dzieci, abo rolą dla miana mojego, tyle stokroć weźmie, i żywot wieczny odziedziczy.
2.WUJEK.1923I wszelki, któryby opuścił dom, albo bracią, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo syny, albo role dla imienia mego, tyle stokroć weźmie i żywot wieczny odzierży.
3.RAKOW.NTI wszelki który opuścił domy, abo bracią, abo siostry, abo Ojca, abo Matkę, abo żonę, abo dzieci, abo rolę dla imienia mego, tyle stokroć weźmie, i żywot wieczny odziedziczy.
4.GDAŃSKA.1881A każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę, dla imienia mego, stokroć więcej weźmie, i żywot wieczny odziedziczy.
5.GDAŃSKA.2017I każdy, kto opuści domy, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole dla mego imienia, stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI wszelki któryby opuścił dom, albo bracią, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo syny, albo rolę, dla imienia mego: tyle stokroć weźmie, i żywot wieczny otrzyma.
7.SZCZEPAŃSKIKażdy też, ktoby opuścił braci lub siostry, albo ojca lub matkę, albo żonę lub dzieci, albo włości lub dom<y> dla Imienia mego - odbierze stokroć więcej, i odziedziczy żywot wieczny.
8.GRZYM1936I ktoby opuścił dom, braci albo siostry, ojca albo matkę, żonę albo dzieci czy majątek dla mnie, stokroć za to otrzyma i żywot wieczny posiędzie.
9.DĄBR.WUL.1973A każdy, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo synów, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej otrzyma i żywot wieczny osiągnie.
10.DĄBR.GR.1961A każdy, kto opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo synów, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej otrzyma i żywot wieczny osiągnie.
11.TYSIĄCL.WYD5I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.
12.BRYTYJKAI każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.
13.POZNAŃSKAA każdy, kto opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo zagrody dla mojego imienia, otrzyma stokroć więcej: odziedziczy życie wieczne.
14.WARSZ.PRASKAKażdy, kto dla mego imienia zostawi własny dom, swych braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, otrzyma stokroć więcej i będzie miał udział w życiu wiecznym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I każdy, który opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo role, dla mego Imienia, stokroć więcej otrzyma oraz odziedziczy życie wieczne.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy też, kto ze względu na moje imię opuści domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub rolę, posiądzie stokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne.
17.TOR.NOWE.PRZ.I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla mojego imienia, stokrotnie tyle otrzyma, i życie wieczne odziedziczy.