« Mat 19:2 Ewangelia Mateusza 19:3 Mat 19:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przystąpili k niemu Faryzeuszowie kusząc go i mówiąc mu: Godzili się człowieku odpuścić żonę swą dla wszelakiej przyczyny?
2.WUJEK.1923I przyszli do niego Pharyzeuszowie, kusząc go i mówdąc: Godzili się człowiekowi opuścić żonę swoje dla któréjkolwiek przyczyny?
3.RAKOW.NTI przystąpili do niego Faryzeuszowie kusząc go, i mówiąc mu: Godzili się człowiekowi opuścić żonę swą, dla każdej przyczyny?
4.GDAŃSKA.1881Tedy przyszli do niego Faryzeuszowie, kusząc go i mówiąc mu: Godzili się człowiekowi opuścić żonę swoją dla każdej przyczyny?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy przyszli do niego faryzeusze, wystawiając go na próbę i pytając: Czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?
6.SOŁOWEYCZYK.MATI przyszli do niego Faryzeusze, kusząc go, i mówiąc: Godzili się człowiekowi opuścić żonę swoję, dla którejkolwiek przyczyny?
7.SZCZEPAŃSKIPrzystąpili też do Niego faryzeusze i, aby Go podchwycić, mówili: Czy wolno {mężowi} oddalić swą żonę dla jakiejkolwiek przyczyny?
8.GRZYM1936I przyszli do niego faryzeusze, żeby go podchwycić na słowie i pytali go: czy wolno mężowi opuścić żonę dla tej czy innej przyczyny?
9.DĄBR.WUL.1973I przystąpili do niego faryzeusze kusząc go i mówiąc: Czy godzi się człowiekowi opuścić żonę swoją z jakiejkolwiek przyczyny?
10.DĄBR.GR.1961I przystąpili do niego faryzeusze, doświadczając go i mówiąc: Czy godzi się człowiekowi opuścić żonę swoją z jakiejkolwiek przyczyny?
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?
12.BRYTYJKAI przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny?
13.POZNAŃSKAPodeszli do Niego faryzeusze i zapytali Go podstępnie: - Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu?
14.WARSZ.PRASKAWtedy faryzeusze przyszli do Niego i wystawiając Go na próbę, zapytali: Czy wolno odrzucić żonę dla jakiejkolwiek przyczyny?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy podeszli do niego faryzeusze, kusząc go i mu mówiąc: Czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z powodu każdej przyczyny?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzybyli również faryzeusze. Chcąc Go wystawić na próbę, zapytali: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu?
17.TOR.NOWE.PRZ.I przyszli do Niego faryzeusze, wystawiając Go na próbę i mówiąc do Niego: Czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z powodu każdej przyczyny?