« Mat 19:8 Ewangelia Mateusza 19:9 Mat 19:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A mówię wam: Ktoby opuścił żonę swą, jeśli nie dla porubstwa, i ożeniłby się drugą, cudzołoży, i opuszczoną pojmujący cudzołoży.
2.WUJEK.1923A powiadam wam: Iż ktobykolwiek opuścił żonę swoje oprócz dla porubstwa, a insząby pojął, cudzołoży: a ktoby opuszczoną pojął, cudzołoży.
3.RAKOW.NTA mówię wam, iż ktobykolwiek opuścił żonę swą, oprócz dla wszeteczeństwa, a pojąłby inszą, cudzołoży; a ktoby opuszczoną pojął, cudzołoży.
4.GDAŃSKA.1881Ale ja powiadam wam: Iż ktobykolwiek opuścił żonę swoję, (oprócz dla wszeteczeństwa), a inszą by pojął, cudzołoży; a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – z wyjątkiem przypadku nierządu – i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA powiadam wam, iż ktobykolwiek opuścił żonę swoję, oprócz dla porubstwa, a insząby pojął, cudzołoży, a ktoby opuszczoną pojął, cudzołoży.
7.SZCZEPAŃSKIJa natomiast powiadam wam: wyjąwszy wypadek rozpusty, ktoby oddalił żonę swoją {i pojął inną}, cudzołoży; a ktoby oddaloną pojął, cudzołoży.
8.GRZYM1936A ja wam powiadam, że, ktoby opuścił swoją żonę z jakiejkolwiek przyczyny prócz cudzołóstwa i pojąłby inną, popełniłby cudzołóstwo; także ktoby pojął za żonę rozwódkę, byłby cudzołożnikiem.
9.DĄBR.WUL.1973A powiadam wam, że ktokolwiek by opuścił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny rozpusty, i pojął inną, cudzołoży, i kto by opuszczoną pojął — cudzołoży.
10.DĄBR.GR.1961A powiadam wam, że ktokolwiek by opuścił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny rozpusty, i pojął inną, cudzołoży.
11.TYSIĄCL.WYD5A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba że w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.
12.BRYTYJKAA powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży.
13.POZNAŃSKAPowiadam wam, że każdy, kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty, a żeni się z inną, cudzołoży.
14.WARSZ.PRASKAOtóż Ja wam mówię: ktokolwiek oddala swoją żonę – chyba że chodzi o małżeństwo nieważne – i bierze inną, popełnia cudzołóstwo, a ten, który oddaloną bierze za żonę, również popełnia cudzołóstwo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zatem powiadam wam, że ktokolwiek by oddalił swoją żonę, oprócz przyczyny cudzołóstwa, a pojąłby inną cudzołoży; i kto by oddaloną pojął cudzołoży.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam natomiast: Kto się rozwodzi z żoną, z innego powodu niż nierząd, i poślubia inną kobietę - cudzołoży.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale mówię wam: Ktokolwiek oddaliłby swoją żonę z wyjątkiem powodu nierządu, i poślubił inną, cudzołoży; a kto poślubił tę, która jest oddalona, cudzołoży.