« Mat 2:13 Ewangelia Mateusza 2:14 Mat 2:15 » 

1.WUJEK.1923Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu.
2.RAKOW.NTA on wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i ustąpił do Eiptu.
3.GDAŃSKA.1881Który wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i uszedł do Egiptu;
4.GDAŃSKA.2017Wstał więc, wziął w nocy dziecko oraz jego matkę i uciekł do Egiptu.
5.SOŁOWEYCZYK.MATKtóry wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy: i uszedł do Egiptu.
6.SZCZEPAŃSKIA on powstał, wziął Dziecię i Jego Matkę nocą, i udał się do Egiptu.
7.GRZYM1936Obudziwszy się tedy, wziął dziecię i matkę w nocy i schronił się do Egiptu
8.TYSIĄCL.WYD5On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;
9.BRYTYJKAWstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu.
10.POZNAŃSKAJózef wstał w nocy, zabrał Dziecko i Jego matkę i uciekł do Egiptu.
11.WARSZ.PRASKAWstał zatem Józef, wziął jeszcze w nocy Dziecię i Matkę Jego i udał się do Egiptu,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc on wstał, wziął w nocy dzieciątko oraz jego matkę, i uszedł do Egiptu,
13.EIB.BIBLIA.2016Józef zatem wstał, spakował rzeczy Dziecka oraz Jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu.