« Mat 2:15 Ewangelia Mateusza 2:16 Mat 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy Herod ujrzawszy iż naśmian od Czarnoksiężników, zagniewał się barzo, posłał a pomordował wszytkie pacholęta, które (były) w Bethlehemie, i we wszech granicach jego, ode dwu lat i niżej, wedle czasu którego się był dopytał od czarnoksiężników.
2.WUJEK.1923Tedy Herod widząc, że był omylonym od Mędrców, rozgniewał się bardzo i posławszy pobił wszystkie dzieci, które były w Bethlehem i po wszystkich granicach jego, ode dwu lat i niżéj, według czasu, którego się był wypytał od Mędrców.
3.RAKOW.NTTedy Herod ujźrzawszy, że naigranym był od Mędrców, zapalił się barzo, i posławszy wygładził wszytkie dziatki które były w Bethleem, i po wszytkich granicach jego, ode dwu lat i niżej, wedle czasu którego się był pilnie wywiedział od Mędrców.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Herod ujrzawszy, że był oszukany od mędrców, rozgniewał się bardzo, a posławszy pobił wszystkie dziatki, które były w Betlehemie i po wszystkich granicach jego, od dwóch lat i niżej, według czasu, o którym się był pilnie wywiedział od mędrców.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas Herod, widząc, że został oszukany przez mędrców, bardzo się rozgniewał i kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejem i całej okolicy, w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy Heród widząc, że był omylonym od Mędrców, rozgniewał się bardzo: posławszy pobił wszystkie dzieci, które były w Betlehem, i po wszystkich granicach jego, odedwu lat i niżej, według czasu, którego się wypytał od Mędrców.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w wielki gniew, i przez wysłańców pomordował w Betlejem i całej okolicy wszystkie pacholęta w wieku od dwóch lat i niżej, wedle czasu, o który <dokładnie> wybadał był Mędrców.
8.MARIAWICIWtedy Herod, widząc się omylonym przez Mędrców, rozgniewał się bardzo, i posławszy pozabijał wszystkie chłopięta, które były w Bethlehem i we wszystkich granicach jego, od dwu lat i niżej, według czasu, o którym się był wypytał od Mędrców.
9.GRZYM1936Wtedy Herod widząc się oszukanym przez Magów, bardzo się rozgniewał i kazał siepaczom pozabijać w Betlejem i w okolicy wszystkie chłopięta, poczynając od dwuletnich aż do najmłodszych, według czasu wskazanego przez Magów.
10.DĄBR.WUL.1973Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, rozgniewał się bardzo i posławszy pozabijał wszystkie dzieci, które, były w Betlejem i we wszystkich granicach jego, w wieku od dwóch lat i niżej według czasu, o który się był wypytywał Mędrców.
11.DĄBR.GR.1961Wtedy Herod widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo i posławszy pozabijał wszystkie dzieci, które były w Betlejem i we wszystkich granicach jego, w wieku od dwóch lat i niżej według czasu, o który się był pytał mędrców.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców.
13.BRYTYJKAWtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców.
14.POZNAŃSKAHerod widząc, że magowie sprawili mu zawód, strasznie się rozgniewał i rozkazał pozabijać w Betlejem i w całej okolicy wszystkich chłopców poniżej dwóch lat, stosownie do czasu, o którym dowiedział się dokładnie od magów.
15.WARSZ.PRASKATymczasem Herod, widząc, że został zwiedziony przez Mędrców, popadł w straszną złość i rozkazał pozabijać w Betlejem i w okolicy wszystkie dzieci nie mające jeszcze dwu lat, zgodnie z rachubą czasu podaną mu przez Mędrców.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Herod ujrzał, że został oszukany przez mędrców, więc bardzo się rozgniewał oraz wysłał, by zabić wszystkie dzieci w Betlejem i w całych jego granicach, od dwuletnich i niżej; według czasu, o którym się pilnie wywiedział od mędrców.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Herod zorientował się, że mędrcy go zmylili, strasznie się rozgniewał. Następnie wydał rozkaz wymordowania w Betlejem i jego okolicach wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy, którą wcześniej odbył z mędrcami.
18.TOR.PRZ.Wtedy Herod widząc, że został oszukany przez mędrców, rozgniewał się bardzo i wysłał rozkaz, i zabił wszystkie dzieci, które były w Betlejem i we wszystkich jego granicach, w wieku lat dwóch i mniej, stosownie do czasu, o którym dokładnie dowiedział się od mędrców.