« Mat 2:19 Ewangelia Mateusza 2:20 Mat 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wstawszy weźmi pacholę i matkę jego, a idzi do ziemie Israelskiej. Bo pomarli którzy szukali dusze pacholęcia.
2.WUJEK.1923Wstań a weźmij dziecię i matkę jego, a idź do ziemie Izraelskiéj; albowiem pomarli, którzy dusze dziecięcéj szukali.
3.RAKOW.NTWstawszy, weźmi dzieciątko i matkę jego, a idź do ziemie Izraelskiey, umarli bowiem którzy szukali dusze onego dziecięcia.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Wstawszy, weźmij dzieciątko i matkę jego, a idź do ziemi Izraelskiej; albowiem pomarli ci, którzy szukali duszy dziecięcej.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział: Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i idź do ziemi izraelskiej. Umarli bowiem ci, którzy czyhali na życie dziecka.
6.SOŁOWEYCZYK.MATMówiąc: Wstań, a weźmij dziecię i matkę jego, a idź do ziemi Izraelskiej. Albowiem pomarli, którzy duszy dziecięcej szukali.
7.SZCZEPAŃSKImówiąc: Wstań, weź Dziecię i Matkę Jego, a wracaj do ziemi izraelskiej, zmarli już bowiem ci, którzy czyhali na życie Dzieciny.
8.MARIAWICImówiąc: Wstań i weźmij Dziecię i matkę Jego, a idź do ziemi Izraelskiej, albowiem pomarli ci, którzy duszy Dziecięcia szukali.
9.GRZYM1936Wstań, weź dziecię i matkę jego i wracaj do ziemi żydowskiej; pomarli już bowiem ci, co na życie dziecięcia godzili.
10.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Wstań, weźmij dziecię i matkę jego, a idź do ziemi izraelskiej, pomarli bowiem ci, co na życie dziecięcia czyhali.
11.DĄBR.GR.1961mówiąc: Zbudź się, weź dziecię i matkę jego, i idź do ziemi izraelskiej, pomarli bowiem ci, co na życie dziecięcia czyhali.
12.TYSIĄCL.WYD5i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia.
13.BRYTYJKAWstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia.
14.POZNAŃSKAI mówi: - Wstań, zabierz Dziecko i Jego matkę i wracaj do ziemi izraelskiej, bo już pomarli ci, którzy czyhali na życie Dziecka.
15.WARSZ.PRASKAi powiedział: Wstań, weź Dziecię i Matkę Jego i wróć do ziemi izraelskiej. Nie żyją już bowiem ci, którzy zagrażali życiu Dziecięcia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Wstań, weź dzieciątko i jego matkę, i idź do ziemi Israela; bowiem pomarli ci, co szukali duszy dziecięcej.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWstań! - polecił mu. - Weź Dziecko oraz Jego matkę i wracaj do ziemi izraelskiej. Ci, którzy czyhali na życie tego Dziecka, już nie żyją.
18.TOR.PRZ.Wstań, weź dziecię oraz Jego matkę i idź do ziemi Izraela. Umarli bowiem ci, którzy szukali życia tego dziecięcia.