« Mat 20:34 Ewangelia Mateusza 21:1 Mat 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Gdy się przybliżyli do Jerozolima, i przyszli do Bethfagi ku górze oliwnej, tedy Jezus posłał dwu uczniu
2.WUJEK.1923A gdy się przybliżali ku Jeruzalem, i przyszli do Bethphage, do góry oliwnéj, tedy Jezus posłał dwu uczniów,
3.RAKOW.NTA gdy się przybliżali do Jerozolimy, i przyszli do Bethfage do góry oliwnej, tedy Jezus posłał dwu uczniów,
4.GDAŃSKA.1881A gdy się przybliżyli do Jeruzalemu, i przyszli do Betfagie, do góry oliwnej, tedy Jezus posłał dwóch uczniów,
5.GDAŃSKA.2017A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górę Oliwną, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów;
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy się przybliżali, ku Jeruzalem, i przyszli do Bethphagi do góry oliwnej: tedy Jezus posłał dwu uczniów.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy, zbliżając się do Jerozolimy, przychodzili do Betfage, na górze Oliwnej, wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów,
8.MARIAWICIA gdy się przybliżali do Jeruzalem i przyszli do Bethfage u góry Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów,
9.GRZYM1936Gdy byli już blisko Jerozolimy i przybyli do Betfage na górze Oliwnej, posłał Jezus dwóch swoich uczniów,
10.DĄBR.WUL.1973A gdy się przybliżali do Jeruzalem i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów,
11.DĄBR.GR.1961A gdy już byli blisko Jeruzalem i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów,
13.BRYTYJKAA gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów,
14.POZNAŃSKAA kiedy zbliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, Jezus wysłał dwóch uczniów,
15.WARSZ.PRASKAKiedy się zbliżyli do Jerozolimy i przybyli do Betfage na Górę Oliwną, wtedy posłał Jezus dwu spośród swoich uczniów
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy się przybliżali do Jerozolimy i przyszli do Betfage, do góry oliwek, wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW pobliżu Jerozolimy, po przybyciu do Betfage u podnóża Góry Oliwnej, Jezus posłał dwóch uczniów
18.TOR.PRZ.2023I gdy przybliżyli się do Jerozolimy, i przyszli do Betfage, pod Górą Oliwną, wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów,