« Mat 21:14 Ewangelia Mateusza 21:15 Mat 21:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy Arcyoffiarnicy i Księża dziwy które poczynił, i pacholęta krzyczące w świątnicy i mówiące: Hosziana synowi Dawidowemu. Rozgniewali się.
2.WUJEK.1923A widząc przedniejsi kapłani i Doktorowie dziwy, które czynił, i dzieci wołające w kościele i mówiące: Hosanna synowi Dawidowemu! rozgniewali się.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy przedniejszy Ofiarownicy i uczeni w Piśmie dziwy które uczynił, i dzieci krzyczące w Kościele, i mówiące Hosanna Synowi Dawidowemu, frasowali się,
4.GDAŃSKA.1881A obaczywszy przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie cuda, które czynił, i dzieci wołające w kościele, i mówiące: Hosanna synowi Dawidowemu: rozgniewali się.
5.GDAŃSKA.2017A gdy naczelni kapłani i uczeni w Piśmie zobaczyli cuda, które czynił, i dzieci wołające w świątyni: Hosanna Synowi Dawida, rozgniewali się.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA widząc Arcy-Kapłani i Doktorowie dziwy, które czynił, i dzieci wołające w Kościele, i mówiące: Hosanna Synowi Dawidowemu; rozgniewali się.
7.SZCZEPAŃSKIA przedniejsi kapłani i uczeni, widząc nadzwyczajne rzeczy, które zdziałał, oraz dziatwę, wołającą w świątyni słowami: »Hosanna Synowi Dawida!« oburzyli się,
8.MARIAWICIA widząc książęta kapłańscy i nauczyciele Zakonni cuda, które czynił, i dzieci wołające w Kościele i mówiące: Hosanna Synowi Dawidowemu, – rozgniewali się
9.GRZYM1936A widząc kapłani i uczeni zakonni dziwy, które czynił i słysząc, jak dzieci wołają: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się.
10.DĄBR.WUL.1973A przedniejsi kapłani i uczeni widząc cuda, które czynił, i dzieci wołające w świątyni i mówiące: Hosanna Synowi Dawidowemu, oburzyli się
11.DĄBR.GR.1961A przedniejsi kapłani i uczeni ujrzawszy cuda, jakie uczynił, i dzieci wołające w świątyni i mówiące: Hosanna Synowi Dawidowemu — oburzyli się
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie - widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: Hosanna Synowi Dawida oburzyli się
13.BRYTYJKAArcykapłani zaś i uczeni w Piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna Synowi Dawidowemu, oburzyli się
14.POZNAŃSKAArcykapłani zaś i nauczyciele Pisma ujrzawszy zdumiewające czyny, których dokonał, i dzieci wołające głośno: Hosanna Synowi Dawidowemu, oburzyli się.
15.WARSZ.PRASKAWidząc tedy arcykapłani i uczeni w Piśmie cuda, które uczynił [Jezus], i słysząc głos dzieci wołających: Hosanna Synowi Dawida, unieśli się gniewem
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przedniejsi kapłani oraz uczeni w Piśmie kiedy zobaczyli te dziwne rzeczy, które czynił, także dzieci wołające w Świątyni, i mówiące: Wybaw, błagam, synem Dawida rozgniewali się,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA arcykapłani oraz znawcy Prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił, oraz dzieci, które wołały w świątyni: Hosanna Synowi Dawida!
18.TOR.PRZ.A widząc arcykapłani i uczeni w Piśmie przedziwne dzieła, które czynił, i chłopców wołających w świątyni, i mówiących: Hosanna Synowi Dawida, oburzyli się,