« Mat 21:18 Ewangelia Mateusza 21:19 Mat 21:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy figę na drodze przyszedł k niej, a nic nie nalazł na niej, tylko liście samo, i mówi jej: Aby się na potym owoc z ciebie nie rodził na wieki. I uschła zarazem figa.
2.WUJEK.1923A ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszedł do niego, i nie nalazł nic na niem jedno tylko liście, i rzekł mu: Niechaj się nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschła zarazem figa.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy figę jednę na drodze, przyszedł do niej, i nie nalazł nic na niej, jedno liście tylko. I mówi jej: Niech się więcej z ciebie owoc nie rodzi na wieki, i uschła natychmiast ona figa.
4.GDAŃSKA.1881I ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszedł do niego, i nie znalazł nic na niem, tylko same liście, i rzekł mu: Niechaj się więcej z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zarazem one figowe drzewo.
5.GDAŃSKA.2017I widząc przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I powiedział do niego: Niech się już nigdy nie rodzi z ciebie owoc. I drzewo figowe natychmiast uschło.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszedł ku niemu: i nie nalazł nic na nim jedno tylko liście, i rzekł mu: Niechaj się więcej z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschła zarazem ona figa.
7.SZCZEPAŃSKIA widząc przy drodze jedno drzewo figowe, podszedł ku niemu, ale niczego na niem nie znalazł, prócz samych liści. To też rzekł do niego: Niechże z ciebie na wieki owoc się nie rodzi! A drzewo figowe natychmiast zaczęło usychać.
8.MARIAWICII ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszedł do niego i nie znalazł nic na niem, jedno same liście, i rzekł mu: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschła zaraz figa.
9.GRZYM1936Widząc zaś przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego; a nie znajdując owocu, jeno same liście, rzekł: Niechaj się z ciebie nigdy owoc nie urodzi. I figa zaraz uschła.
10.DĄBR.WUL.1973I ujrzawszy przy drodze drzewo figowe, podszedł ku niemu. A nie znalazł na nim nic, prócz samych liści. I rzekł mu: Niechaj się nigdy więcej owoc z ciebie nie rodzi na wieki. I natychmiast uschła figa.
11.DĄBR.GR.1961I ujrzawszy przy drodze drzewo figowe, podszedł ku niemu. A nie znalazł na nim nic, prócz samych liści i rzekł: Niechaj się nigdy więcej owoc z ciebie nie rodzi. I natychmiast uschła figa.
12.TYSIĄCL.WYD5A widząc figowiec przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści. I rzekł do niego: Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc! I figowiec natychmiast usechł.
13.BRYTYJKAI ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo.
14.POZNAŃSKAA ujrzawszy przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego, ale nic na nim nie znalazł oprócz liści. I mówi mu: - Już nigdy nie wydasz owocu. I figa natychmiast uschła.
15.WARSZ.PRASKAI widząc obok drogi drzewo figowe, zbliżył się doń, ale nie znalazł na nim nic prócz liści. Powiedział tedy: Nigdy już nie będziesz rodzić owoców. I natychmiast uschło drzewo figowe.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy ujrzał przy drodze jedno drzewo figowe, przyszedł do niego, i nie znalazł na nim nic, tylko same liście; zatem mu mówi: Niech się więcej nie zrodzi z ciebie owoc do końca epoki. Więc owe drzewo figowe zaraz uschło.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI gdy przy drodze zobaczył figowiec, podszedł, ale nie znalazł na nim nic oprócz liści. Niech się już na wieki owoc z ciebie nie rodzi - powiedział do drzewa. I figowiec natychmiast usechł.
18.TOR.PRZ.I zobaczył przy drodze jeden figowiec, i podszedł do niego, i nie znalazł na nim nic, tylko same liście, i powiedział do niego: „Niech więcej nie zrodzi się z ciebie owoc na wieki.” I natychmiast usechł figowiec.