« Mat 22:14 Ewangelia Mateusza 22:15 Mat 22:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy szedszy faryzeuszowie radę wzięli, jakoby ji usidlili w mowie.
2.WUJEK.1923Tedy odszedłszy Pharyzeuszowie, radzili się, jakoby go podchwycili w mowie.
3.RAKOW.NTTedy szedszy Faryzeuszowie, spólną radę wzięli, aby go usidlili w mowie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy odszedłszy Faryzeuszowie uczynili radę, jako by go usidlili w mowie.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by go usidlić w mowie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy odszedłszy Faryzeuszowie, radzili się, jakoby go podchwycili w mowie.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy faryzeusze odeszli i powzięli uchwałę, by Go na słowie podchwycić.
8.GRZYM1936Wówczas faryzeusze zebrali się na naradę osobno, zastanawiając się, jakby go podejść na słowie.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy faryzeusze odszedłszy naradzili się, jak by go podchwycić w mowie.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jak by go podchwycić w mowie.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by Go podchwycić w mowie.
12.BRYTYJKAWtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem.
13.POZNAŃSKAWtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak podejść Go w słowie.
14.WARSZ.PRASKAWówczas faryzeusze odeszli i zastanawiali się, jak by Go pochwycić na słowie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy faryzeusze odeszli i zawiązali spisek; taki, żeby go mogli usidlić w mowie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy faryzeusze odeszli i uknuli pewien plan. Postanowili przyłapać Jezusa na jakiejś niefortunnej wypowiedzi.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy odeszli faryzeusze na naradę i podjęli decyzję, żeby Go złapać na słowie.