« Mat 22:16 Ewangelia Mateusza 22:17 Mat 22:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzecz przeto nam co się tobie zda, godzili się czynsz dać Cesarzowi, albo nie?
2.WUJEK.1923Powiedzże nam tedy, coć się zda? godzili się dać czynsz Cesarzowi, czyli nie?
3.RAKOW.NTPowiedz tedy nam, coć się zda; godzili się dać czyńsz Cesarzowi, abo nie?
4.GDAŃSKA.1881Przetoż powiedz nam, co ci się zda? Godzili się dać czynsz cesarzowi, czyli nie?
5.GDAŃSKA.2017Powiedz nam więc, jak ci się wydaje: Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie?
6.SOŁOWEYCZYK.MATPowiedzże nam tedy, cóć się zda, godzili się dać czynsz Cesarzowi, czyli nie?
7.SZCZEPAŃSKIPowiedz nam przeto, co myślisz: Czy wolno płacić cesarzowi podatek, czy nie?
8.GRZYM1936Powiedz nam, więc, co sądzisz: czy się godzi płacić podatki cesarzowi czy nie?
9.DĄBR.WUL.1973Powiedzże nam tedy, co się tobie zdaje: Godzi-li się płacić daninę cesarzowi czy też nie?
10.DĄBR.GR.1961Powiedzże nam zatem, co ci się zdaje: Czy godzi się płacić daninę cesarzowi, czy też nie?
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?
12.BRYTYJKAPowiedz nam przeto: Jak ci się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie?
13.POZNAŃSKAPowiedz nam zatem, co sądzisz: Wolno płacić podatek cesarzowi czy nie?
14.WARSZ.PRASKAPowiedz nam, jak Ci się zdaje: Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedz nam, jak ci się wydaje? Dozwolone jest dać czynsz cesarzowi, czy nie?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedz nam więc, jakie jest Twoje zdanie: Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie?
17.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego powiedz nam, jak Ci się wydaje: Czy wolno dawać podatek Cezarowi, czy nie?