« Mat 22:22 Ewangelia Mateusza 22:23 Mat 22:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W ten dzień przystąpili k niemu Saduceuszowie, którzy mówią (że) nie (ma) być wskrzeszenia, i spytali go mówiąc:
2.WUJEK.1923Dnia onego przyszli do niego Sadduceuszowie, którzy powiadają, iż niemasz zmartwychwstania: i pytali go,
3.RAKOW.NTOnego dnia przystąpili do niego Sadukieuszowie, którzy powiedają iż niemasz powstania; i pytali go,
4.GDAŃSKA.1881Dnia onego przyszli do niego Saduceuszowie, którzy mówią, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go,
5.GDAŃSKA.2017Tego dnia przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go:
6.SOŁOWEYCZYK.MATDnia onego przyszli ku niemu Sadduceuszowie, którzy powiadają, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go.
7.SZCZEPAŃSKIW owym dniu i przystąpili do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że niema zmartwychwstania, i pytali Go,
8.GRZYM1936Pewnego dnia przyszli do niego saduceusze, którzy przeczą zmartwychwstaniu ciał, i zapytali go tak:
9.DĄBR.WUL.1973Tegoż dnia przystąpili do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go
10.DĄBR.GR.1961Tegoż dnia przystąpili do niego saduceusze, którzy twierdzą że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go
11.TYSIĄCL.WYD5Owego dnia przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali Go
12.BRYTYJKAW tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go,
13.POZNAŃSKAOwego dnia podeszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali Go: -
14.WARSZ.PRASKATego też dnia przyszli do Niego saduceusze, ci, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i postawili Mu takie oto pytanie:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W owym dniu przyszli do niego sadyceusze, którzy mówią, że nie ma wzniesienia, i zapytali go,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTego dnia podeszli do Niego saduceusze. Twierdzą oni, że nie ma zmartwychwstania. Rozpoczęli od takiego przykładu:
17.TOR.NOWE.PRZ.Tego dnia podeszli do Niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma powstania z martwych, i pytali Go,