« Mat 22:39 Ewangelia Mateusza 22:40 Mat 22:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W tych dwu przykazaniu wszystek zakon i prorocy wiszą.
2.WUJEK.1923Na tem dwojgu przykazaniu wszystek zakon zawisł i prorocy.
3.RAKOW.NTNa tym dwojgu roskazaniu cały zakon i Prorocy wiszą.
4.GDAŃSKA.1881Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli.
5.GDAŃSKA.2017Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNa tym dwojgu przykazaniu wszystek zakon i Prorocy zawisnęli.
7.SZCZEPAŃSKINa tych dwóch przykazaniach zasadza się cały zakon i prorocy.
8.GRZYM1936Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.
9.DĄBR.WUL.1973Na tych dwóch przykazaniach całe Prawo zawisło i Prorocy.
10.DĄBR.GR.1961Na tych dwóch przykazaniach całe Prawo zawisło i Prorocy.
11.TYSIĄCL.WYD5Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy.
12.BRYTYJKANa tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.
13.POZNAŃSKANa tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
14.WARSZ.PRASKANa tych dwu nakazach spoczywa całe Prawo i Prorocy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na tych dwóch przykazaniach zawieszone jest całe Prawo i Prorocy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
17.TOR.NOWE.PRZ.Na tych dwóch przykazaniach jest oparte całe Prawo i Prorocy.