« Mat 22:4 Ewangelia Mateusza 22:5 Mat 22:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni zaniedbawszy poszli, ten do folwarku swego, a ten do kupiectwa swego.
2.WUJEK.1923A oni zaniedbali i odeszli, jeden do wsi swojéj, a drugi do kupiectwa swego.
3.RAKOW.NTA oni zaniedbawszy, odeszli; jedenci do swej roli, a drugi do kupiectwa swego.
4.GDAŃSKA.1881Ale oni zaniedbawszy odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego;
5.GDAŃSKA.2017Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, a inny do swego kupiectwa;
6.SOŁOWEYCZYK.MATA oni zaniedbawszy odeszli, jeden do wsi swojej; a drugi do kupiectwa swego.
7.SZCZEPAŃSKIAle oni lekceważąc to odeszli: jeden do włości swojej, a drugi do swego kupiectwa,
8.GRZYM1936Ale goście nie dbali o to i poszli każdy w swoją stronę: jeden na wieś a inny do sklepu.
9.DĄBR.WUL.1973Ale oni nie dbając o to odeszli jeden do posiadłości swojej, a drugi do kupiectwa swego,
10.DĄBR.GR.1961Ale oni nie dbając o to, odeszli: jeden na rolę swoją, drugi do handlu,
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa,
12.BRYTYJKAAle oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu.
13.POZNAŃSKALecz oni nie dbając o to odeszli: jeden na swoje pole, a drugi do swego kupiectwa.
14.WARSZ.PRASKAAle oni zlekceważyli to [wezwanie] i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale oni to zlekceważyli i odeszli, jeden do swojej roli, a drugi do swego handlu;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOni jednak zlekceważyli zaproszenie i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego handlu,
17.TOR.NOWE.PRZ.Oni jednak lekceważąc to, odeszli, ten wprawdzie do swojej roli, a tamten do swojego handlu;