« Mat 23:21 Ewangelia Mateusza 23:22 Mat 23:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I kto klnie się niebem, klnie się stolicą Bożą i siedzącym na niej.
2.WUJEK.1923I kto przysięga na niebo, przysięga na stolicę Bożą i na tego, który na niéj siedzi.
3.RAKOW.NTI ktoby przysiągł na Niebo, przysięga na stolicę Bożą, i na onego który siedzi na niej.
4.GDAŃSKA.1881I kto przysięga na niebo, przysięga na stolicę Bożą, i na tego, który siedzi na niej.
5.GDAŃSKA.2017I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boga i na tego, który na nim zasiada.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI kto przysięga na Niebo, przysięga na stolicę Bożą, i na tego, który na niej siedzi.
7.SZCZEPAŃSKIa kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim siedzi.
8.MARIAWICII kto przysięga na Niebo, przysięga na stolicę Bożą i na Tego, Który na niej siedzi.
9.GRZYM1936kto przysięga na niebo, na tron Boży, przysięga i na władcę jego.
10.DĄBR.WUL.1973A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada.
11.DĄBR.GR.1961A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada.
12.TYSIĄCL.WYD5A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.
13.BRYTYJKAI kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada.
14.POZNAŃSKAA kto przysięga na niebo, przysięga na Tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.
15.WARSZ.PRASKAPrzysięgać na niebo – to znaczy przysięgać na tron Boży i na Tego, który na owym tronie zasiada.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a kto przysięga na Niebo, przysięga na tron Boga oraz na Tego, który na nim siedzi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży oraz na Tego, który na nim zasiada.
18.TOR.PRZ.A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boga i na Tego, który na nim zasiada.