« Mat 23:23 Ewangelia Mateusza 23:24 Mat 23:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wodzowie ślepi, przecedzający komara, a wielbląda połykając.
2.WUJEK.1923Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie.
3.RAKOW.NTWodzowie ślepi którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie.
4.GDAŃSKA.1881Wodzowie ślepi! którzy przecedzacie komara, i wielbłąda połykacie.
5.GDAŃSKA.2017Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
6.SOŁOWEYCZYK.MATWodzowie ślepi, którzy przecadzacie komora, a wielbłąda połykacie.
7.SZCZEPAŃSKIO ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie!
8.MARIAWICIWodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie.
9.GRZYM1936Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara a wielbłąda połykacie.
10.DĄBR.WUL.1973Ślepi wodzowie, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie.
11.DĄBR.GR.1961Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie.
12.TYSIĄCL.WYD5Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
13.BRYTYJKAŚlepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
14.POZNAŃSKAŚlepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
15.WARSZ.PRASKAŚlepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ślepi przywódcy, którzy odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITŚlepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
18.TOR.PRZ.Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.