« Mat 23:39 Ewangelia Mateusza 24:1 Mat 24:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Wyszedszy Jezus z świątnice szedł, i przystąpili uczniowie jego, ukazować mu budowania świątnice.
2.WUJEK.1923A wyszedłszy Jezus z kościoła, szedł, i przystąpili uczniowie jego, aby mu ukazali budowania kościelne.
3.RAKOW.NTA wyszedszy Jezus, poszedł do Kościoła; i przystąpili uczniowie jego, aby mu ukazali budowania Kościelne.
4.GDAŃSKA.1881A wyszedłszy Jezus z kościoła szedł; i przystąpili uczniowie jego, aby mu ukazali budowanie kościelne.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do niego jego uczniowie, aby pokazać mu zabudowania świątynne.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA wyszedłszy Jezus z Kościoła, poszedł. I przystąpili uczniowie jego, aby mu okazali budowanie kościelne.
7.SZCZEPAŃSKIA opuściwszy świątynię, szedł Jezus dalej; i przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać budowle świątyni.
8.GRZYM1936Poczem wyszedł Jezus z kościoła i odchodził z miejca świętego. Zbliżyli się wtedy uczniowie do niego i zwracali jego uwagę na zabudowania świątyni.
9.DĄBR.WUL.1973A opuściwszy świątynię Jezus szedł dalej. I przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać gmachy świątynne.
10.DĄBR.GR.1961A opuściwszy świątynię, Jezus szedł dalej. I przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać gmachy świątynne.
11.TYSIĄCL.WYD5Po wyjściu Jezusa ze świątyni podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni.
12.BRYTYJKAA gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni.
13.POZNAŃSKAJezus wyszedł ze świątyni. W drodze (na Górę Oliwną) podeszli do Niego uczniowie, żeby Mu pokazać świątynne zabudowania.
14.WARSZ.PRASKAA gdy Jezus wyszedł ze świątyni i oddalał się, dołączyli doń uczniowie Jego i zwrócili Jego uwagę na zabudowania świątynne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Jezus wyszedł ze Świątyni, wybrał się w drogę; podeszli też jego uczniowie, aby mu pokazać zabudowania Świątyni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł drogą, zbliżyli się do Niego uczniowie, by Mu zwrócić uwagę na świątynną zabudowę.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Jezus wyszedł i odchodził ze świątyni, podeszli Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątyni.