« Mat 24:9 Ewangelia Mateusza 24:10 Mat 24:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I tedy zobrażają się mnodzy i jedni drugie zdradzać będą. I nienawidzieć będą jedni drugich.
2.WUJEK.1923A tedy wiele się ich zgorszy, a jeden drugiego wydadzą, i jeden drugiego nienawidzieć będą.
3.RAKOW.NTA tedy zgorszy się wiele ich; i jedni drugie wydadzą, i będą mieć w nienawiści jedni drugich.
4.GDAŃSKA.1881A tedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzieć będą.
5.GDAŃSKA.2017A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA tedy wiele się ich zgorszy: a jeden drugiego wydadzą, i nienawidzieć będą.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy też wielu ulegnie zgorszeniu, i wzajemnie się wydawać, i nawzajem nienawidzić się będą.
8.MARIAWICII wtedy wielu się ich zgorszy, i jeden drugiego będą wydawać, i jeden drugiego będą nienawidzieć.
9.GRZYM1936I wielu się wtedy zgorszy i jeden drugiego zdradzać i nienawidzieć będzie.
10.DĄBR.WUL.1973Wówczas wielu podda się zgorszeniu i wydawać będą jeden drugiego, i jeden drugiego nienawidzić będą.
11.DĄBR.GR.1961Wówczas wielu ulegnie zgorszeniu i wydawać będą jeden drugiego, i jeden drugiego znienawidzą.
12.TYSIĄCL.WYD5A wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą wzajemnie się wydawać i jedni drugich nienawidzić.
13.BRYTYJKAI wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.
14.POZNAŃSKAWtedy wielu się załamie i jedni drugich będą wydawać i nienawidzić.
15.WARSZ.PRASKAWówczas wielu upadnie. I będą się wzajemnie wydawać i nienawidzić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wtedy wielu zostanie zgorszonych oraz wydadzą jedni drugich, i jedni drugich będą nienawidzić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas wielu się zrazi, będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić.
18.TOR.PRZ.„I wtedy wielu zostanie zgorszonych, i jedni drugich wydadzą, i jedni drugich znienawidzą.”