« Mat 24:11 Ewangelia Mateusza 24:12 Mat 24:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A prze rozmnożenie nieprawości, oziębnie miłość mnogich.
2.WUJEK.1923A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wiela.
3.RAKOW.NTA dla rozmnożenia nieprawości, oziębnie miłość wielu.
4.GDAŃSKA.1881A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu.
5.GDAŃSKA.2017A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA iż się rozmnoży nieprawość: oziębnie miłość ludzi.
7.SZCZEPAŃSKIa dla rozpanoszenia się nieprawości oziębnie miłość wielu;
8.MARIAWICIA ponieważ się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu;
9.GRZYM1936A ponieważ nieprawość zbytnio się rozrośnie, oziębnie miłość wśród ludzi
10.DĄBR.WUL.1973A ponieważ rozmnoży się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
11.DĄBR.GR.1961A ponieważ rozmnoży się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
12.TYSIĄCL.WYD5a ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu.
13.BRYTYJKAA ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
14.POZNAŃSKAA ponieważ rozszerzy się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
15.WARSZ.PRASKAA ponieważ spotęguje się nieprawość, u wielu osłabnie miłość
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A że bezprawie się rozmnoży, miłość wielu zostanie oziębiona.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZ powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie.
18.TOR.PRZ.„A z powodu rozmnożenia się bezprawia, miłość wielu oziębnie.”