« Mat 24:14 Ewangelia Mateusza 24:15 Mat 24:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy przeto ujrzycie obrzydłość spustoszenia, co rzeczono przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętem, czytający niech rozumie.
2.WUJEK.1923Gdy tedy ujrzycie brzydkość spustoszenia, która jest opowiedziana przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętem, kto czyta niech rozumie.
3.RAKOW.NTGdy tedy ujźrzycie onę obrzydłość spustoszenia, powiedzianą przez Daniela Proroka, stojącą na miejscu świętym; (kto to czyta niechaj rozumie.)
4.GDAŃSKA.1881Przetoż gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez Danijela proroka, stojącą na miejscu świętem, (kto czyta, niechaj uważa),
5.GDAŃSKA.2017Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);
6.SOŁOWEYCZYK.MATGdy tedy ujrzycie brzydkie spustoszenie, które jest przepowiedziane przez Daniela Proroka, stojące na miejscu świętem, (kto czyta niech rozumie).
7.SZCZEPAŃSKIKiedy zatem zobaczycie »obrzydliwość spustoszenia«, zapowiedzianą przez Daniela proroka, jaka zaległa miejsce święte, kto czyta, niech rozważy!
8.GRZYM1936Gdy tedy ujrzycie miejsce święte spustoszone straszliwie, jak to przepowiedział prorok Daniel, - kto czyta, niech zrozumie -
9.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy ujrzycie brzydotę spustoszenia, zalegającą miejsce święte, a przepowiedzianą przez Daniela Proroka (kto czyta, niech zrozumie),
10.DĄBR.GR.1961Gdy tedy ujrzycie brzydotę spustoszenia, zalegającą miejsce święte, a przepowiedzianą przez Daniela Proroka (kto czyta, niech rozumie),
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie
12.BRYTYJKAGdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa –
13.POZNAŃSKAKiedy więc ujrzycie "obrzydliwość spustoszenia" na miejscu świętym, o której mówił prorok Daniel - kto czyta, niech rozważy -
14.WARSZ.PRASKAKiedy więc ujrzycie brzydotę spustoszenia – jak przepowiedział prorok Daniel – wypełniającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie! –
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego gdy ujrzycie obrzydliwość opuszczenia, która jest postanowiona w świętym miejscu i zapowiedziana przez proroka Daniela (kto czyta niech uważa),
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc zobaczycie w miejscu świętym obrzydliwość spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela - kto czyta, niech zwróci na to uwagę -
17.TOR.NOWE.PRZ.Gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której zostało powiedziane przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym – kto czyta, niech rozumie!