« Mat 24:21 Ewangelia Mateusza 24:22 Mat 24:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśliby nie ukrócone dni one, nie byłoby zachowane wszelkie ciało, ale prze wybrane ukrócone będą dni one.
2.WUJEK.1923A gdyby nie były skrócone one dni, żadne ciało nie byłoby zachowane: ale dla wybranych będą skrócone dni one.
3.RAKOW.NTI gdyby nie były skrócone dni ony, nie byłoby zachowane żadne ciało; lecz dla wybranych skrócone będą dni one.
4.GDAŃSKA.1881A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało: ale dla wybranych będą skrócone one dni.
5.GDAŃSKA.2017A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdyby nie były skrócone one dni, nie byłby zachowany żaden człowiek, ale dla wybranych będą skrócone dni one.
7.SZCZEPAŃSKII gdyby nie były skrócone dni owe, żaden człowiek nie mógłby się zbawić. Ale przez wzgląd na wybranych dni owe zostaną skrócone.
8.GRZYM1936I gdyby nie były skrócone te dni, niktby nie ocalał, ale dla wybranych skrócone będą.
9.DĄBR.WUL.1973I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nikt nie byłby zachowany, lecz dla wybranych będą skrócone dni owe.
10.DĄBR.GR.1961I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nikt nie byłby zachowany, lecz ze względu na wybranych będą skrócone dni owe.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.
12.BRYTYJKAA gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.
13.POZNAŃSKAI gdyby tych dni nie skrócono, nikt by nie ocalał, ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone.
14.WARSZ.PRASKAI gdyby dni owe nie miały być skrócone, nikt by nie ocalał. Lecz ze względu na wybranych będą te dni skrócone.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdyby nie zostały skrócone owe dni, nie zostałaby uratowana żadna cielesna natura; ale z powodu wybranych zostaną skrócone owe dni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Zostanie jednak skrócony ze względu na wybranych.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdyby nie były skrócone te dni, nikt nie zostałby uratowany; ale ze względu na wybranych będą skrócone te dni.