« Mat 24:22 Ewangelia Mateusza 24:23 Mat 24:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy jeśli kto wam rzecze: Owo tu Chrystus, albo ówdzie, nie wierzcie.
2.WUJEK.1923Tedy jeźliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo ondzie, nie wierzcie.
3.RAKOW.NTTedy jeśliby kto wam rzekł: Oto tu Christus, abo tu; nie wierzcie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy jeźliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo i ondzie: nie wierzcie.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas, gdyby wam kto powiedział: »Oto tutaj jest Chrystus«, albo »tam« - nie wierzcie.
8.GRZYM1936Jeśli wam wtedy kto powie: Oto tu, oto tam jest Chrystus, nie wierzcie.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy jeśliby wam ktoś powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie!
12.BRYTYJKAGdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
13.POZNAŃSKAWtedy jeśli ktoś wam powie: Mesjasz jest tu albo tam - nie wierzcie!
14.WARSZ.PRASKAJeśli wam tedy powiedzą: Patrzcie, oto Mesjasz tu albo tam – nie wierzcie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, jeśliby wam ktoś powiedział: Oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyby wam wówczas ktoś powiedział: Oto tu jest Chrystus! albo: Oto tam! - nie wierzcie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli wtedy ktoś by wam powiedział: Oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie.