« Mat 24:30 Ewangelia Mateusza 24:31 Mat 24:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pośle Anioły swoje ztrąbą i głosem wielkim i zgromadzą wybrane jego od czterzech wiatrów, od końca niebios aż do końca ich.
2.WUJEK.1923I pośle Anioły swoje z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybrane jego ze czterech wiatrów, od krajów niebios aż do krajów ich.
3.RAKOW.NTI pośle Anioły swe z trąbą głosu wielkiego, i zgromadzą wybrane jego ze czterech wiatrów, od krajów niebios, aż do krajów ich.
4.GDAŃSKA.1881I pośle Anioły swoje z trąbą głosu wielkiego, i zgromadzą wybrane jego od czterech wiatrów, od krajów niebios aż do krajów ich.
5.GDAŃSKA.2017Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI pośle Anioły swoje z trąbą i z głosem wielkim, i zgromadzą wybrane jego ze czterech wiatrów od krajów niebios aż do krajów ich.
7.SZCZEPAŃSKIl wyśle aniołów swych z trąbą {o głosie} donośnym, i zgromadzą wybranych Jego z czterech wiatrów, od krańców niebios aż do krańców ich.
8.MARIAWICII pośle Aniołów Swoich z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybranych Jego ze czterech wiatrów, od krańców niebios aż do krańców ich.
9.GRZYM1936On wyśle anioły swoje i głosem trąby straszliwym z czterech stron świata od krańca do krańca, zgromadzą wybranych jego.
10.DĄBR.WUL.1973I pośle aniołów swoich z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, od szczytu niebios aż do krańców ich.
11.DĄBR.GR.1961I pośle aniołów swoich z trąbą rozbrzmiewającą głosem wielkim, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, od krańca do krańca niebios.
12.TYSIĄCL.WYD5Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od krańca do krańca nieba.
13.BRYTYJKAI pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
14.POZNAŃSKAI pośle swoich aniołów z wielkim trąbieniem, i zgromadzą ze wszystkich stron świata Jego wybranych od jednego krańca nieba do drugiego.
15.WARSZ.PRASKAI wyśle On swoich aniołów z trąbą potężną, ażeby zgromadzili wszystkich wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba do drugiego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto wyśle swoich aniołów z trąbą wielkiego głosu oraz zbiorą Jego wybranych z czterech stron świata, od skrajów niebios, aż do ich skrajów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi.
18.TOR.PRZ.2023I pośle swoich aniołów z trąbą o potężnym dźwięku, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron, od jednego krańca nieba aż po drugi kraniec.