« Mat 24:38 Ewangelia Mateusza 24:39 Mat 24:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nie obaczyli aż przyszedł potop, i zniszczył wszech, tak będzie i przyście syna człowieczego.
2.WUJEK.1923I nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
3.RAKOW.NTI nie poznali, aż przyszedł Potop, i zabrał wszytki; tak będzie i ono przyszcie Syna człowieczego.
4.GDAŃSKA.1881I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie: tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
5.GDAŃSKA.2017I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI nie poznali aż przyszedł potop, i zabrał wszystkie: tak będzie i przyjście syna człowieczego.
7.SZCZEPAŃSKIi nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak będzie i przy przyjściu Syna człowieczego.
8.MARIAWICIi nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, – tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.
9.GRZYM1936i niczego nie przeczuwali aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i z przyjściem syna człowieczego.
10.DĄBR.WUL.1973i nie spostrzegli się, zanim nie nastąpił potop i nie pochłonął wszystkich, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.
11.DĄBR.GR.1961I nie spostrzegli się, zanim nie nastąpił potop i nie pochłonął wszystkich, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.
12.TYSIĄCL.WYD5i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
13.BRYTYJKAI nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
14.POZNAŃSKAi nie domyślali się niczego, aż przyszedł potop i wszystkich pochłonął, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
15.WARSZ.PRASKAi nawet nie spostrzegli, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich – tak też będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i nie dowiadywali się, aż przyszedł potop i wszystkich zabrał, tak też zdarzy się przyjście Syna Człowieka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSpostrzegli się, dopiero gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
18.TOR.PRZ.I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i uniósł wszystkich; takie będzie i przyjście Syna Człowieczego.