« Mat 24:40 Ewangelia Mateusza 24:41 Mat 24:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dwie melące we młynicy, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
2.WUJEK.1923Dwie mielące we młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
3.RAKOW.NTDwie mielące we młynie, jedna bywa wzięta, a druga zostawiona.
4.GDAŃSKA.1881Dwie będą mleć we młynie; jedna będzie wzięta, a druga zostawiona;
5.GDAŃSKA.2017Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
6.SOŁOWEYCZYK.MATDwie mielące we młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
7.SZCZEPAŃSKIDwie będą mełły w młynie: jedną wezmą, a drugą zostawią.
8.GRZYM1936Będzie dwie mleć w młynie: jedną wezmą, a drugą zostawią.
9.DĄBR.WUL.1973dwie będą mełły w młynie; jedną wezmą, a drugą zostawią.
10.DĄBR.GR.1961dwie będą mełły w młynie: jedną wezmą, a drugą zostawią.
11.TYSIĄCL.WYD5Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
12.BRYTYJKADwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
13.POZNAŃSKADwie będą mleć na żarnach: jedną zabiorą, a drugą zostawią.
14.WARSZ.PRASKAgdy dwie kobiety będą obracały żarna, jedną wezmą, a druga zostanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dwie mielące na młynie, jedna jest zabierana, a druga pozostawiana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga - zostawiona.
17.TOR.NOWE.PRZ.Dwie będą mleć na żarnach; jedna będzie wzięta, a jedna pozostawiona.