« Mat 24:40 Ewangelia Mateusza 24:41 Mat 24:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dwie melące we młynicy, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
2.WUJEK.1923Dwie mielące we młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
3.RAKOW.NTDwie mielące we młynie, jedna bywa wzięta, a druga zostawiona.
4.GDAŃSKA.1881Dwie będą mleć we młynie; jedna będzie wzięta, a druga zostawiona;
5.GDAŃSKA.2017Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
6.SOŁOWEYCZYK.MATDwie mielące we młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
7.SZCZEPAŃSKIDwie będą mełły w młynie: jedną wezmą, a drugą zostawią.
8.MARIAWICIdwie mielące we młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Dwaj będą na jednem łożu: jednego wezmą, a drugiego zostawią.
9.GRZYM1936Będzie dwie mleć w młynie: jedną wezmą, a drugą zostawią.
10.DĄBR.WUL.1973dwie będą mełły w młynie; jedną wezmą, a drugą zostawią.
11.DĄBR.GR.1961dwie będą mełły w młynie: jedną wezmą, a drugą zostawią.
12.TYSIĄCL.WYD5Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
13.BRYTYJKADwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
14.POZNAŃSKADwie będą mleć na żarnach: jedną zabiorą, a drugą zostawią.
15.WARSZ.PRASKAgdy dwie kobiety będą obracały żarna, jedną wezmą, a druga zostanie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dwie mielące na młynie, jedna jest zabierana, a druga pozostawiana.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga - zostawiona.
18.TOR.PRZ.Dwie będą mleć na żarnach; jedna będzie wzięta, a jedna pozostawiona.