« Mat 24:43 Ewangelia Mateusza 24:44 Mat 24:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto i wy bądźcie gotowi, iż której godziny nie mniemacie, syn człowieczy przydzie.
2.WUJEK.1923Przetóż i wy bądźcie gotowi; bo któréj godziny nie wzwiecie, Syn człowieczy przyjdzie.
3.RAKOW.NTDla tego i wy bądźcie gotowi; bo której godziny nie mniemacie, syn człowieczy przyjdzie.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż i wy bądźcie gotowi; bo której się godziny nie spodziejecie, Syn człowieczy przyjdzie.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATPrzetoż i wy bądźcie gotowi: bo której godziny nie mniemacie, Syn człowieczy przyjdzie.
7.SZCZEPAŃSKIA przeto i wy bądźcie gotowi, bo Syn człowieczy przyjdzie w godzinie, o której nie myślicie.
8.GRZYM1936Tak też i wy bądźcie gotowi, gdyż całkiem niespodzianie syn człowieczy przyjdzie.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
10.DĄBR.GR.1961Przeto i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
12.BRYTYJKADlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
13.POZNAŃSKADlatego i wy bądźcie gotowi, aby Syn Człowieczy nie nadszedł w godzinie, w której się Go nie spodziewacie.
14.WARSZ.PRASKADlatego też i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie w chwili, której nie przewidujecie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego i wy stańcie się gotowi, bo o godzinie, której się nie spodziewacie, Syn Człowieka nadchodzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.