« Mat 24:47 Ewangelia Mateusza 24:48 Mat 24:49 » 

1.WUJEK.1923A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Długo pan mój przyjść omieszkiwa,
2.RAKOW.NTA jeśliby rzekł zły sługa on w sercu swym: Odwłacza Pan mój przyść.
3.GDAŃSKA.1881A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem;
4.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem;
5.SOŁOWEYCZYK.MATA jeśliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Długo Pan mój przyjść omieszkiwa.
6.SZCZEPAŃSKIGdyby jednak jakiś zły sługa rzekł w sercu swojem: »Pan mój, zwleka {z przyjazdem}«,
7.GRZYM1936Ale jeśliby sługa ten był zły i mówił sobie: Pan mój jakoś nie przychodzi,
8.TYSIĄCL.WYD5Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga [z powrotem],
9.BRYTYJKAJeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
10.POZNAŃSKALecz jeśli jakiś zły sługa powie sobie w myśli: Pan mój odwleka swoje przyjście -
11.WARSZ.PRASKALecz jeśli ów sługa powie sobie w duchu: Mój pan opóźnia się -
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśliby ów zły sługa powiedział w swoim sercu: Zwleka mój Pan z przyjściem,
13.EIB.BIBLIA.2016Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem,