« Mat 24:51 Ewangelia Mateusza 25:1 Mat 25:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574TEdy przypodobi się królestwo niebieskie dziesiąci dziewicam, które wziąwszy kaganki swe wyszły na spotkanie nowożeni.
2.WUJEK.1923Tedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesiąci pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły przeciw oblubieńcowi i oblubienicy.
3.RAKOW.NTTedy przypodobane będzie ono Królestwo niebieskie dziesiąci pannom, które wziąwszy kagańce swe wyszły przeciw oblubieńcowi.
4.GDAŃSKA.1881Tedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły przeciwko oblubieńcowi.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesięciu pannom: które wziąwszy lampy swoje wyszły przeciw oblubieńcowi i oblubienicy.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas z królestwem niebieskiem będzie podobnie, jak z dziesięciu pannami, które zabrały kaganki swe, i wyszły na spotkanie oblubieńca {i oblubienicy}.
8.GRZYM1936Z królestwem niebieskiem jest podobnie jak z dziesięcioma pannami, które wzięły pochodnie i wyszły na spotkanie oblubieńca.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy wyszły na spotkanie oblubieńca i oblubienicy.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
12.BRYTYJKAWtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca.
13.POZNAŃSKAWtedy z królestwem niebieskim będzie jak z dziesięcioma pannami, które wzięły lampy i wyszły naprzeciw pana młodego.
14.WARSZ.PRASKAWówczas z królestwem niebieskim będzie tak, jak z dziesięcioma pannami, które wziąwszy swe lampy wyszły na spotkanie oblubieńca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Królestwo Niebios będzie upodobnione do dziesięciu dziewic, które wzięły swe lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Królestwo Niebios przypominać będzie dziesięć panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.