« Mat 25:10 Ewangelia Mateusza 25:11 Mat 25:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A potym przyszły i drugie dziewice mówiąc: Panie, Panie otwórz nam.
2.WUJEK.1923A na ostatek przyszły i drugie panny, mówiąc: Panie, Panie! otwórz nam.
3.RAKOW.NTA potym przychodzą i drugie panny, mówiąc: Panie, panie otwórz nam.
4.GDAŃSKA.1881Lecz potem przyszły i one drugie panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam!
5.GDAŃSKA.2017Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam!
6.SOŁOWEYCZYK.MATNaostatek przyszły też i drugie panny, mówiąc: Panie, Panie otwórz nam.
7.SZCZEPAŃSKIPóźniej nadeszła i reszta panien, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam.
8.GRZYM1936Wróciły potem i tamte panny i zakołatały do drzwi, wołając: Panie, Panie, otwórz nam.
9.DĄBR.WUL.1973W końcu przyszły i pozostałe panny mówiąc: Panie, panie, otwórz nam!
10.DĄBR.GR.1961W końcu przybywają i pozostałe panny mówiąc: Panie, panie, otwórz nam!
11.TYSIĄCL.WYD5Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam!
12.BRYTYJKAA później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam.
13.POZNAŃSKAW końcu przychodzą i pozostałe panny, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam! -
14.WARSZ.PRASKAPrzyszły wreszcie pozostałe panny i zaczęły wołać: Panie, Panie, otwórz nam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz potem przychodzą i owe drugie dziewice, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie! Panie! - wołały. - Otwórz nam, prosimy!
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz później przyszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam!