« Mat 25:13 Ewangelia Mateusza 25:14 Mat 25:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jako człowiek (niektóry) odchodząc, przyzwał swe niewolniki, i podał jim majętności swoje.
2.WUJEK.1923Albowiem jako człowiek precz odjeżdżając, wezwał sług swoich i dał im majętności swoje,
3.RAKOW.NTAbowiem jako człowiek odjeżdżający wezwał własnych sług, i oddał im majętności swe.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako człowiek precz odjeżdżający zwołał sług swoich i oddał im dobra swoje;
5.GDAŃSKA.2017Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając, zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem jako człowiek precz odjeżdżając, wezwał sług swoich, i dał im majętności swoje.
7.SZCZEPAŃSKIPodobnie bowiem <pewien> człowiek odjeżdżając, zwołał sługi swe, i powierzył im majętność swoją.
8.GRZYM1936Takoż przedstawia królestwo niebieskie pan, który, udając się w podróż daleką, wzywa sługi i powierza im dobra swoje.
9.DĄBR.WUL.1973Jako bowiem człowiek pewien, odjeżdżając daleko, zwołał sługi swoje i oddał im majętność swoją.
10.DĄBR.GR.1961Podobnie jak człowiek pewien, odjeżdżając daleko, zwołał sługi swoje i przekazał im majętność swoją.
11.TYSIĄCL.WYD5Podobnie też [jest z królestwem niebieskim] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.
12.BRYTYJKABędzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek,
13.POZNAŃSKABo to jest tak jak z człowiekiem, który udając się w podróż, wezwał sługi i powierzył im swój majątek.
14.WARSZ.PRASKA[Z królestwem niebieskim jest] tak jak z człowiekiem, który udając się w podróż, wezwał swoich służących i powierzył im całą swoją majętność.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem będzie podobnie, tak jakby człowiek, który odjeżdża z domu, zwołał swoje sługi i przekazał im swe majętności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Podobnie bowiem pewien człowiek odjeżdżając za granicę, przywołał swoje sługi i przekazał im swój dobytek;