« Mat 25:15 Ewangelia Mateusza 25:16 Mat 25:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A szedszy co pięć talantów wziął, robił nimi, i urobił drugie pięć talanty.
2.WUJEK.1923A poszedłszy on, który był wziął pięć talentów, robił nimi i zyskał drugie pięć.
3.RAKOW.NTA poszedszy on który pięć wziął talentów, robił imi, i zyskał drugie pięć talentów.
4.GDAŃSKA.1881A poszedłszy on, który wziął pięć talentów, robił niemi, i zyskał drugie pięć talentów.
5.GDAŃSKA.2017A ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć talentów.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA poszedłszy on który był wziął pięć talentów, robił niemi, i zyskał drugie pięć.
7.SZCZEPAŃSKIten, co odebrał pięć talentów, odszedł, zarabiał nimi, i zyskał drugie pięć;
8.GRZYM1936Otóż ten, który wziął pięć talentów, puścił je w obrót i zarobił drugie pięć;
9.DĄBR.WUL.1973A ten, który był wziął pięć talentów, poszedł i zarabiał nimi, a zyskał drugie pięć.
10.DĄBR.GR.1961A ten, który był wziął pięć talentów, natychmiast poszedł i zarabiał nimi, a zyskał drugie pięć.
11.TYSIĄCL.WYD5ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć.
12.BRYTYJKAA ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć.
13.POZNAŃSKATen, który otrzymał pięć talentów, zaraz puścił je w obieg i uzyskał drugie pięć.
14.WARSZ.PRASKAten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zarobił pięć innych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł oraz trudził się z nimi, i zyskał drugie pięć talentów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć.
17.TOR.NOWE.PRZ.A poszedł ten, który wziął pięć talentów, obracał nimi i uzyskał drugie pięć talentów.