« Mat 25:22 Ewangelia Mateusza 25:23 Mat 25:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł mu pan jego: Dobrze sługo dobry i wierny. Nad trochą byłeś wierny, nad wielą cię postawię, wnidź do radości pana swego.
2.WUJEK.1923Rzekł mu Pan jego: Dobrzeć, sługo dobry i wierny! gdyżeś był wiernym nad małem, nad wielem cię postanowię, wnidź do wesela Pana twego.
3.RAKOW.NTRzekł mu Pan jego: Dobrze sługo dobry i wierny;, nad małem byłeś wierny, na wielem cię postanowię; wnidź do onego wesela Pana twego.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu pan jego: To dobrze, sługo dobry i wierny! gdyżeś był wierny nad małem, nad wielem cię postanowię; wnijdź do radości pana twego.
5.GDAŃSKA.2017Powiedział mu jego pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana.
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł mu Pan jego: Dobrzeć sługo dobry i wierny: gdy żeś był wiernym nad małem, nad wielem cię postanowię: wnijdź do wesela Pana twego.
7.SZCZEPAŃSKIRzekł mu pan jego: Dobrze, prawy i wierny sługo! [Ponieważ] byłeś wierny w małem, postanowię cię nad wieloma; wejdź do wesela pana swego.
8.GRZYM1936A pan mu na to rzecze: Dobrze, sługo szlachetny i wierny: wierny byłeś w rzeczach małych, za to nad wielkiemi cię postanowię: wejdź do wesela Pana swego.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo prawy i wierny, żeś w małym był wierny, dam ci władzę nad wieloma: wnijdź do wesela pana twego.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo prawy i wierny. W małych rzeczach byłeś wierny — dam ci władzę nad większymi: wejdź do wesela pana twego.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!
12.BRYTYJKARzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe; byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.
13.POZNAŃSKARzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych sprawach, więc postawię cię nad wielkimi. Raduj się z twoim panem!
14.WARSZ.PRASKAA pan jego powiedział: Dobrze, sługo prawy i wierny. Ponieważ byłeś wierny w małym, postawię cię nad wieloma. Wejdź do radości pana twego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jego pan mu powiedział: Doskonale, sługo dobry i godny zaufania, nad niewieloma byłeś godny zaufania, nad wieloma cię postawię; obejmij władzę ku radości twojego pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPan odpowiedział: Wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną.
17.TOR.NOWE.PRZ.Powiedział mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! W małych byłeś wierny, ustanowię cię nad wieloma; wejdź do radości swojego pana.