« Mat 25:23 Ewangelia Mateusza 25:24 Mat 25:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyszedszy lepak i co jeden talant był wziął, rzekł: Panie, znałem cię, że twardy jesteś człowiek, żnący gdzieś nie siał, i zbierający gdzieś nie rozsypał.
2.WUJEK.1923A przystąpiwszy téż, który był jeden talent wziął, rzekł: Panie! wiem, iżeś jest człowiek srogi, żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz gdzieś nie rozproszył,
3.RAKOW.NTA przystąpiwszy i on który jeden talent wziął, rzekł: Panie, znałem cię iż twardy jesteś człowiek, który żniesz gdzieś nie siał, i zgromadzasz skądeś nie rozproszył.
4.GDAŃSKA.1881A przystąpiwszy i ten, który był wziął jeden talent, rzekł: Panie! wiedziałem, że jesteś człowiek srogi, który żniesz, gdzieś nie rozsiewał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał;
5.GDAŃSKA.2017Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym: żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA przystąpiwszy i ten który był jeden talent wziął, rzekł: Panie, wiem iżeś jest człowiek srogi, który żniesz gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozproszył.
7.SZCZEPAŃSKIA przystąpiwszy i ten, który odebrał jeden talent, rzekł: Panie, znam cię, żeś człowiek twardy; żniesz, gdzie nie siałeś, a zbierasz, gdzieś nie przewiewał!
8.GRZYM1936Wreszcie przyszedł i ten, który otrzymał tylko jeden talent i rzekł: Panie, wiem, żeś człowiek twardy: żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie sadził;
9.DĄBR.WUL.1973A przystąpiwszy i ten, który był jeden talent otrzymał, rzekł: Panie, wiem, żeś jest człowiek twardy, żniesz, kędyś nie posiał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypał.
10.DĄBR.GR.1961A przystąpiwszy i ten, który otrzymał jeden talent rzekł: Panie, wiem, żeś człowiek twardy, żniesz, kędyś nie posiał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypał.
11.TYSIĄCL.WYD5Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś.
12.BRYTYJKAWreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał.
13.POZNAŃSKATakże ten, który otrzymał jeden talent, powiedział: Wiem, panie, żeś człowiek twardy, sprzątasz, czegoś nie zasadził, i zbierasz, czegoś nie posiadał.
14.WARSZ.PRASKAPrzyszedł wreszcie ten, który otrzymał jeden talent, i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także i ten, który otrzymał był jeden talent, podszedł i powiedział: Panie, myślałem o tobie, że jesteś człowiekiem okrutnym, który żniesz, gdzie nie rozsiałeś oraz przyjmujesz, skąd nie rozsypałeś;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie - powiedział - przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś.
17.TOR.NOWE.PRZ.A przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i powiedział: Panie! Poznałem cię, że jesteś człowiekiem twardym, że żniesz, gdzie nie siałeś, i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś;