« Mat 25:26 Ewangelia Mateusza 25:27 Mat 25:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potrzeba przeto było tobie dać śrebro moje przekupnikom, a ja przyszedszy wziąłbym swoje zlichwą.
2.WUJEK.1923Miałeś tedy pieniądze moje poruczyć bankierzom, a ja przyszedłszy, wżdybym był odebrał swe z lichwą.
3.RAKOW.NTPotrzeba tedy było tobie włożyć srebro moje do onych, którzy pieniądzami handlują; a przyszedszy ja, odebrał bym wżdy był moje z lichwą.
4.GDAŃSKA.1881Przetożeś miał pieniądze moje dać tym, co pieniędzmi handlują, a ja przyszedłszy, wziąłbym był, co jest mojego, z lichwą.
5.GDAŃSKA.2017Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje, z zyskiem.
6.SOŁOWEYCZYK.MATMiałeś tedy pieniądze moje poruczyć bankierzom, gdzie wżdy ja przyszedłszy wziąłbym był co mego i z przyrobkiem.
7.SZCZEPAŃSKINależało ci zatem poruczyć mój pieniądz bankierom, a ja po powrocie odebrałbym oczywiście to, co moje z procentem.
8.GRZYM1936należało tedy zanieść talent mój do banku, iżbym mógł po powrocie odebrać go z zyskiem.
9.DĄBR.WUL.1973należało tedy wręczyć pieniądze moje bankierom, a po powrocie otrzymałbym, co mego, wraz z zyskiem.
10.DĄBR.GR.1961należało więc wręczyć pieniądze moje bankierom, a po powrocie otrzymałbym co mego, wraz z zyskiem.
11.TYSIĄCL.WYD5Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.
12.BRYTYJKAPowinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem.
13.POZNAŃSKANależało więc dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie z zyskiem odebrałbym moją własność.
14.WARSZ.PRASKAPowinieneś był tedy powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja, po powrocie, otrzymałbym, co moje, razem z należnym zyskiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zatem ty miałeś me srebro wrzucić tym, co obracają srebrem; a ja, gdy przyjdę, byłbym wziął co moje z dochodem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem.
17.TOR.NOWE.PRZ.Trzeba było więc złożyć moje srebro u bankierów, a ja po przyjściu, odebrałbym to, co jest moje z zyskiem.