« Mat 25:30 Ewangelia Mateusza 25:31 Mat 25:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy lepak przyjdzie syn człowieczy w sławie swej, i wszytcy (święci) anieli jego znim, tedy siędzie na stolicy sławy swej.
2.WUJEK.1923A gdy przyjdzie Syn człowieczy w majestacie swoim, i wszyscy Aniołowie z nim, tedy siędzie na stolicy majestatu swego.
3.RAKOW.NTA kiedy przyjdzie Syn człowieczy w sławie swej, i wszyscy święci Aniołowie z nim, tedy siędzie na stolicy sławy swej.
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyjdzie Syn człowieczy w chwale swojej, i wszyscy święci Aniołowie z nim, tedy usiądzie na stolicy chwały swojej,
5.GDAŃSKA.2017Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy przyjdzie Syn człowieczy w majestacie swoim, i wszyscy Aniołowie z nim, tedy siądzie na stolicy majestatu swego.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy Syn człowieczy przyjdzie w chwale swej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie majestatu swego,
8.GRZYM1936A gdy przyjdzie syn człowieczy w chwale ze wszystkimi aniołami, zasiądzie na stolicy majestatu swego.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w majestacie swoim i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na stolicy majestatu swego.
10.DĄBR.GR.1961A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w majestacie swoim i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na stolicy majestatu swojego.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
12.BRYTYJKAA gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
13.POZNAŃSKAKiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, a z Nim wszyscy Jego aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie w całej swojej chwale.
14.WARSZ.PRASKAKiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale w otoczeniu wszystkich aniołów swoich, zasiądzie na tronie chwały
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Syn Człowieka przyjdzie w swojej chwale oraz z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, i z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały.