« Mat 25:37 Ewangelia Mateusza 25:38 Mat 25:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz a kiedyżeśmy cię widzieli gościem, a przyjmowaliśmy? albo nagim, a przyobłoczyliśmy?
2.WUJEK.1923Kiedyśmy cię téż widzieli gościem, i przyjęliśmy cię? albo nagim, i przyodzialiśmy cię?
3.RAKOW.NTA kiedyżeśmy cię widzieli Gościem, a przygarnęliśmy? abo nagim, a przyodzialiśmy?
4.GDAŃSKA.1881I kiedyśmy cię widzieli gościem, a przyjęliśmy cię? albo nagim, a przyodzialiśmy cię?
5.GDAŃSKA.2017I kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię albo nagim i ubraliśmy cię?
6.SOŁOWEYCZYK.MATKiedyśmy cię też widzieli gościem, i przyjęliliśmy cię; albo nagim, i przyodzialiśmy cię?
7.SZCZEPAŃSKIKiedy to widzieliśmy Cię gościem, a przyjęliśmy {Cię}, lub nagim, a odzialiśmy {Cię}?
8.MARIAWICIkiedyśmy Cię też widzieli gościem, i przyjęliśmy Cię; albo nagim, i przyodzialiśmy Cię;
9.GRZYM1936Kiedy jako podróżnego przyjęliśmy cię w domu, a nagiego przyodzialiśmy?
10.DĄBR.WUL.1973Kiedyż to widzieliśmy cię gościem, a przyjęliśmy cię, albo nagim i przyodzialiśmy ciebie?
11.DĄBR.GR.1961Kiedyż to widzieliśmy cię gościem, a przyjęliśmy cię, albo nagim i przyodzialiśmy ciebie?
12.TYSIĄCL.WYD5Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
13.BRYTYJKAA kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię?
14.POZNAŃSKAI kiedyż to widzieliśmy, żeś przybył, i przyjęliśmy Cię? Albo żeś był nagi, i przyodzialiśmy Cię?
15.WARSZ.PRASKAKiedyż widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię, nagim i przyodzialiśmy Cię,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy też widzieliśmy cię odmiennym, a ugościliśmy; albo nagim, a przyodzialiśmy?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię?
18.TOR.PRZ.2023I kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, i przyjęliśmy Cię, lub nagim, i przyodzialiśmy Cię?