« Mat 25:38 Ewangelia Mateusza 25:39 Mat 25:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kiedy lepak widzieliśmy cię niemocnym, albo w ciemnicy, a przychodziliśmy k tobie?
2.WUJEK.1923Albo kiedyśmy cię widzieli niemocnym, albo w ciemnicy, i przyszliśmy do ciebie?
3.RAKOW.NTA kiedyżeśmy cię widzieli chorym, abo w ciemnicy, i przyszliśmy do ciebie?
4.GDAŃSKA.1881Albo kiedyśmy cię widzieli chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do ciebie?
5.GDAŃSKA.2017Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie?
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbo kiedyśmy cię widzieli niemocnym albo w ciemnicy, i przyszliśmy do ciebie?
7.SZCZEPAŃSKI{Albo} kiedy to widzieliśmy Cię chorym, czy więźniem, a przyszliśmy do Ciebie?
8.MARIAWICIalbo kiedyśmy Cię widzieli chorym albo w ciemnicy, i przyszliśmy do Ciebie?
9.GRZYM1936Kiedy widzieliśmy cię chorego i w więzieniu, a odwiedziliśmy cię?
10.DĄBR.WUL.1973Kiedyśmy cię widzieli chorym albo więźniem, a nawiedziliśmy ciebie?
11.DĄBR.GR.1961Kiedyśmy cię widzieli chorym albo więźniem, a nawiedziliśmy ciebie?
12.TYSIĄCL.WYD5Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?
13.BRYTYJKAI kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?
14.POZNAŃSKAKiedyż to widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu, i przyszliśmy do Ciebie?
15.WARSZ.PRASKAalbo chorym i w więzieniu i poszliśmy Cię odwiedzić?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo kiedy widzieliśmy cię chorym, czy w więzieniu, a przyszliśmy do ciebie?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię?
18.TOR.PRZ.I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, i przyszliśmy do Ciebie?