« Mat 25:40 Ewangelia Mateusza 25:41 Mat 25:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy rzecze i tym (co) po lewicy: Idźcie ode mnie przeklęci do ognia wiecznego nagotowanego diabłu i aniołom jego.
2.WUJEK.1923Tedy rzecze i tym, którzy po lewicy będą: Idźcie odemnie, przeklęci! w ogień wieczny, który zgotowany jest djabłu i Aniołom jego.
3.RAKOW.NTTedy rzecze i onym po lewicy: Idźcie ode mnie przeklęci do ognia wiecznego, zgotowanemu dyabłu i aniołom jego.
4.GDAŃSKA.1881Potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci! w ogień wieczny, który zgotowany jest dyjabłu i Aniołom jego.
5.GDAŃSKA.2017Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy rzecze i tym którzy po lewicy będą: Idźcie odemnie przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest djabłu i aniołom jego.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas odezwie się także do stojących po lewicy: Precz ode Mnie przeklęci w ogień wieczny, który przygotowano dla Szatana i aniołów jego!
8.MARIAWICIWtedy rzecze i tym którzy po lewicy będą: Idźcie ode Mnie przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest dyabłu i aniołom jego:
9.GRZYM1936Wtedy również do tych, co będą po lewicy, odezwie się w te słowa: Precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany szatanowi i aniołom jego.
10.DĄBR.WUL.1973Wtedy rzecze i tym, którzy będą po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego.
11.DĄBR.GR.1961Wtedy powie i tym, którzy będą po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i sługom jego.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
13.BRYTYJKAWtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.
14.POZNAŃSKAWtedy powie tym po lewej stronie: Precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany dla diabła i jego aniołów!
15.WARSZ.PRASKAA potem powie do tych z lewej strony: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i aniołom jego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem powie i tym po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci, w wieczny ogień, przygotowany temu oszczerczemu oraz jego aniołom.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie powie tym po lewej stronie: Odejdźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
18.TOR.PRZ.Potem powie i tym, którzy są po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, który jest przygotowany diabłu i jego aniołom.